План за есе върху трагедията на Софокъл „Антигона“. Божествените и човешките закони

I. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 1. Припомнете си: Какво представляват митовете; защо човекът ги създава? Какви са различията и сходствата между човека и бога в олимпийския период на древноелинската митология? Помислете защо боговете са безсмъртни. Обвържете разсъжденията си с отношението на човека към смъртта и със стремежа на човека към сигурност и защитеност.

Йордан Йовков — „Песента на колелетата“. Песен за смисъла на човешкия живот.

Цялото творчество на Йордан Йовков е една забележителна и неповторима смесица от реализъм и романтизъм, от овладяна традиция и модерна амбиция, от съчетание на национално и индивидуално. Но в тази мозайка от образи и преживявания на преден план винаги излиза човекът с всички негови вечни търсения и въпроси. Светът е припознат като загадка, чийто отговор Йовковите

Поривът към свобода - неизменна черта от човешкия характер - („Крадецът на праскови")

Темата за човешкия устрем към свободата, за жизнената необходимост от нея може да бъде интерпретирана не само в контекста на национален героизъм и саможертвено поведение. Тя може да бъде разглеждана и като подсъзнателна потребност на човешкия дух, като бягство от патриархалните предразсъдъци, от социалните условности или от моралните забрани.

Войната като изпитание на универсалните човешки ценности - "Крадецът на пракови"

Едно от най-големите постижения на съвременната българска литература - "Крадецът на праскови" е най-известната творба на Емилиян Станев в България и чужбина. Писана в следвоенните години на страдание и смърт, тя разказва за събития от Първата и Втората световна война.

Животните в приказките - носители на човешки качества

Приказките за животни са от най-старинните фолклорни съчинения. Първобитният човек не е познавал добре животните. Често те са били по-силни от него. Затова той им приписвал своите собствени свойства и качества. Понеже нямал достатъчно средства и възможности да се справи с тях, първоначално даже ги боготворил, провъзгласявал ги за родоначалници и покровители на рода и племето.

„Художник“ - Ролята на изкуството в човешкия живот

Основната тема на стихотворението „Художник" е свързана с ролята на изкуството в човешкия живот. Изкуството променя света на героя художник, вдъхва му нов живот, прави го красив и уютен.

„Една българка“ – Обикновените човешки и християнски добродетели

ЖАНР И КОМПОЗИЦИЯ Написаният по действителни събития разказ има внимателно изградена композиция. Повествованието включва само събития, които допринасят за търсените от автора внушения. Сюжетът ги следва, без да нарушава тяхната хронология, редът по който те са се случили. В началото има кратко въведение, в което читателят е въведен в точното време и мястото

Ролята на паметта в живота на човешките общности

Да си припомним какво казахме за ролята на Другия в човешкия живот. Неговата най-важна задача е да служи за доказателство, че ни има – само когато се огледаме в неговите очи, ние осъзнаваме собственото си съществуване. Затова и човешките стратегии за самоутвърждаване най-често минават през утвърждаването ни в очите на другите. Възникването на общностите обаче има

Неразплетимият възел на две човешки съдби в разказа - "Дервишово семе"

Със сборника си „Диви разка­зи” Николай Хайтов се откроява в съвременната българска литера­тура като оригинален писател, пресъздал редица художествени образи, чиито прототипове населяват Родопския регион. В своя среда или извън нея героите му запазват родопска­та си автентичност, но тя е връзката между национално и общочовешко в хуманните стойности на любовта и омразата. И разказът „Дервишово семе” изразява художес­твените тенденции на сборника „Диви разкази”. В море от любов и омраза Николай Хайтов завързва възела между човека и рода в този разказ.

Възникване и развитие на човешките митове

Възникването на митологичната култура започва едновременно с появата на човека и неговите общности. Нещо повече - развитието на човека не би било възможно без митологичните образи, защото това, което го отличава от животното, е способността му да създава свои представи за появата и подредеността на