План за есе по морален проблем върху сюжета на библейския мит за грехопадението. Човешкото познание – свобода, избор, отговорност

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 1. Припомнете си старозаветните митове за Сътворението и грехопадението в книга Битие 1 – 3. По какво се различават версиите за сътворението на света и човека в Първа и във Втора глава на книга Битие: Каква е Божията идея за човека, ако Бог го създава „по свой образ, по Божий образ 20 сътвори; мъж и жена ги сътвори“ (Първа глава)?

Елисавета Багряна – „Ръцете” (Примерен вариант на коментар върху проблема за човешкото битие между живота и смъртта)

Стихотворението „Ръцете” е част от стихосбирката на Елисавета Багряна „Сърце човешко”. Създадено е през 1935 година. В сравнение с първата й стихосбирка „Вечната и святата” чувствата тук вече явно са под знака на житейското помъдряване.

"Пътешествията на Гъливер" - героите на романа като мярка за човешкото

"Пътешествията на Гъливер" Героите на романа като мярка за човешкото В двете глави, които прочетохме, основният герой е Лемюъл Гъливер. В увода са споменати и отделни личности, от които най-важна роля има учителят му, видният холандски хирург Джеймс Бейтс. Гъливер произхожда от свободно, но не благородническо семейство, в което образованието се цени

„Песен за човека” - поема за прераждането и възкръсването на човешкото

Никола Вапцаров е поет от европейска и световна величина. Времето, в което живее (Втората световна война), го изправя пред съдбовен, екзистенциален избор. Вапцаров отстоява докрай принципната позиция на хуманната си природа, избрал защитата на човешкото дори с цената на най-скъпото - живота си.

Героите на стихотворението „История“ като мяра за човешкото

Както вече стана ясно, смисловият свят на „История“ е много сложен и противоречив. Но най-голямата сложност и противоречивост се пада именно на човешките образи. В жанра, в който е изградено стихотворението – волунта, образът на говорещия не изпълнява някаква служебна роля, каквато например е фигурата на одическия певец, чиято задача се изчерпва с повествуване за

Героите на романа „Евгений Онегин“ като мяра за човешкото

Героите на романа „Евгений Онегин“ като мяра за човешкото В романа са описани много действащи лица, но основните герои са трима - Онегин, Татяна и Авторът. Каква е функцията на всеки от тях? Разбира се, Евгений Онегин е най-интересната фигура.

„Дон Кихот“ - Героите на романа като мяра за човешкото

Конфликтът между идеал и действителност в съчетание с пародийната идея на Сервантес определя и персонажната схема: централни герои са двойката странстващ рицар и оръженосец, около която като потърпевши, съучастващи, противодействащи или просто преминаващи се нареждат останалите фигури.

„Дон Кихот“ - героите на романа като мяра за човешкото

Конфликтът между идеал и действителност в съчетание с пародийната идея на Сервантес определя и персонажната схема: централни герои са двойката странстващ рицар и оръженосец, около която като потърпевши, съучастващи, противодействащи или просто преминаващи се нареждат останалите фигури.

Героите на романа „Ноев ковчег“ като мяра за човешкото

Основната последица от това, че книгата на Йордан Радичков не следва структурния принцип на класическия роман, е фактът, че в нея няма герой. Най-характерната черта на традиционния роман е, че той проследява съдбата на някой човек, като в причините и следствията на събитията, случващи се с героя, се търсят художествените внушения. В „Ноев ковчег“ такова нещо няма.

„Дон Жуан“ – Героите на поемата като мяра за човешкото

В осма песен действащото лице, чиито преживявания и приключения се описвани най-подробно, е Дон Жуан. От друга страна обаче, само 37 от всичките 141 строфи показват събития, свързани с него. До него е друг англичанин, Джон Джонсън, който служи като обект за сравнение.