Трансформиращ преразказ от името на герой - "Геврекът на Чочо Пипонкьов" - Елин Пелин

-    Гевреци, гевреци! - извика старият геврекчия, както викаше всяка сутрин по Чочовата улица. Чочо Пипонкьов изскочи навън, като държеше ръцете си отзад,. И приближи до кошницата на геврекчията. -    Ще купиш ли, Чочо? -    Нямам пари, чичо!...