Стихотворението „Борба“ като инструмент за изграждане на чувства, убеждения и нагласи 

По времето, в което е писано стихотворението „Борба“, задачите, стоящи пред българското общество, са насочени към реализиране на една конкретна цел – политическото освобождение на България от османско владичество. Поради това идеологическият заряд на стихотворението, което не призовава пряко към борба с конкретния враг, остава малко встрани от основните настроения на епохата.

„Приказка за стълбата“ като инструмент за изграждане на чувства, убеждения и нагласи

Притчата „Приказка за стълбата“ е написана от Смирненски в последните седмици от живота му и е резултат от лични разочарования на поета. В момент, когато е бил болен и се е нуждаел от помощ и подкрепа, негови другари, които са били силни в партията, са показали, че съдбата на един конкретен човек, пък бил той и най-големият поет на комунистическото движение, не ги интересува.

„Крадецът на праскови“ като инструмент за изграждане на чувства, убеждения и нагласи

„Крадецът на праскови“ е може би най-обичаното произведение на Емилиян Станев. Сам авторът се учудва, че многобройните преводачи, посягащи към неговото творчество, за да го представят на чужд език, почти винаги избират точно тази повест. Това показва нейния универсален характер, несвързан с регионалните ограничения на националното и балканското, въпреки че точно

„До моето първо либе“ като инструмент за изграждане на чувства, убеждения и нагласи

Традиционната култура познава разграничението между делнично и свещено, лежащо в основата на християнската вяра. В тази култура обаче представители на свещеното са светците, отшелниците, божите служители, но не и героите. Напускащите привичния свят на патриархалното живеене, за да тръгнат с оръжие в ръка по горите, по-скоро се възприемат като „нехрани-майка“, отколкото като

"Ниагара! Дай, Боже, всекиму да изпита такива блажени чувства!" - 1

Алеко Константинов е пътеписец, който тър­си и открива красотата и хармонията в при­родата. С голямо умение и художествено майсторство, с талант на естет, той рисува в пътеписа си „До Чикаго и назад” грандиозността и величието на Ниагарския водопад. Вълнуващи, изпълнени със звукове и багри, са страниците на творбата, в които Алеко описва това чудо на природата.

"Ниагара! Дай, Боже, всекиму да изпита такива блажени чувства!" - 2

Ниагарският водопад - една необикновена природна забележителност, привлича погледите, занимава въображението и пленява душите на поколения природолюбители. Алеко Константинов, страстен почитател на природата и на красотата в света, споделя щастието си от най-вълнуващите страници от пътеписа "До Чикаго и назад".

Разказът „Андрешко“ като инструмент за изграждане на чувства, убеждения и нагласи

„Андрешко“ е едно от произведенията на българската литература, което предизвиква най-противоречиви оценки. Както показва съпоставката между статията „За едни майка, а за други мащеха“ и „Андрешко“, сам Елин Пелин взема страната на бедния и онеправдан народ, противопоставяйки се на държавата, която обвинява в социална нечувствителност, лицемерие и преклонение

Одата „Паисий“ като инструмент за изграждане на чувства, убеждения и нагласи

Ролята, която изиграва одата „Паисий“ при формиране на българското национално самосъзнание, е двояка. От една страна, голяма е заслугата на Вазов за възкресяване името на светогорския монах. Паисиевата „История славянобългарска“, известна сред народа като „Царственика“, е била популярна, за което говорят повечето от петдесетте съхранени преписа. Името на автора

„Ноев ковчег“ като инструмент за изграждане на чувства, убеждения и нагласи

„Ноев ковчег“ се появява през 1988 г. Повечето от посветените на книгата рецензии излизат през лятото на 1989 г – броени месеци преди комунистическият режим да се сгромоляса. До голяма степен този факт обяснява подчертано песимистичния тон на художествените внушения. Комунистическият разказ за света, съгласно който човекът ще се пребори с всички тъмни страни в душата

„Спи езерото“ като инструмент за изграждане на чувства, убеждения и нагласи

Интересът, който предизвиква миниатюрата „Спи езерото“, е разбираем. Все пак в него основната тема на стихосбирката „Сън за щастие“ – стремежът да се постигне едно безметежно битие, щастие, изразяващо липсата на всяка тревога, е разработена малко по-различно. Изводът, че всяко движение, всяка промяна, всяко нарушаване на съня е невъзможно, води до две основни следствия.