Елин Пелин - "На оня свят", "Мечтатели" Социални измерения на човешката мечта за щастие

Социалната съдба на човека е общата проблемна и тематична база, която обвързва художественото повествование в разказите на „На оня свят” и „Мечтатели”. Иронично шеговитият тон на Елин Пелин в разказа „На оня свят” създава усещане за особена нравствена сила и устойчивост на главния герой дядо Матейко, който с лекота надмогва несретата на своя живот, но и без страх поема пътя към отвъдното.

Вълшебните приказки - стремеж на човека към добро и щастие

Вълшебните приказки са съществен дял и етап от развитието на народното творчество на всеки народ. Те отразяват желанието на хората за по-добър и по-справедлив живот. В тези приказки живее вечната мечта - стремеж към недостижимото наяве щастие

"Илиада" - Вто­ра пе­сен - (Човешкото право на щастие - потиснат бунт на душите)

“Илиада” на Омир е най- високохудожествената епическа поема от Троянския митологичен цикъл. В нея се разглежда темата за войната и примирието, показан е драматизмът в преживяванията на живи и запомнящи се герои, поставя се въпросът за надигащия се глас на народното недоволство в прехода от родово към

"Илиада" - Шеста пе­сен - (Човешкото щастие и дългът на героя)

“Илиада” на Омир е най- високохудожествената епическа поема от Троянския митологичен цикъл. В нея се разглежда темата за войната и примирието, за надигащия се глас на народното недоволство в прехода от родово към робовладелското общество, разкрита е представата на древните гърци за хармоничен свят и човешко щастие, показан е драматизмът в преживяванията на живи и запомнящи се герои.

„Илиада“ – 6 песен – Човешкото щастие и дългът на героя

Идеалът за човешкото щастие е обвързан с героичното в представата на древните хора за хармоничен свят. В Шеста песен на „Илиада” Омир разкрива неподозираните човешки трепети в душата на Хектор – защитника на Троя. Към идеала за герой на епохата художествената интерпретация на автора заема неочаквана творческа позиция.

Копнежът по светлина и щастие като извор на гняв в стихотворението "Ний"

Поезията на Христо Смирненски разкрива света като несъвършен, греховен и позорен. В него човек не живее, а жалко съществува. Лирическият герой на твореца съзнава необходимостта от разрушаването на стария свят

Човешката мечта за щастие в разказите "На оня свят" и "Мечтатели"

Социалната съдба на чове­ка е общата проблемна и тематична база, която обвързва художественото повествование в разказите на „На оня свят” и „Мечтатели”. Иронично шеговитият тон на Елин Пе­лин в разказа „На оня свят” създава усе­щане за особена нравствена сила и ус­тойчивост на главния герой дядо Матей­ко, който с лекота надмогва несретата на своя живот, но и без страх поема пъ­тя към отвъдното. Прекрачва границата между реално и имагинерно с душа, свет­нала от радост.

Легенда за рома – Щастието и нещастието в съдбата на ромите

Легендата за Ром насочва вниманието към далечното минало („може би преди хиляди години“), към началото на времената, когато се е подреждал светът. Мястото на събитието също не е уточнено, но пространството е разделено. Високите планини горе се обитават от боговете, а долу, в ниското, живеят „щастливи и безгрижни хора“.

Сън за щастие - Пенчо Славейков

Ни лъх не дъхва над полени… Ни лъх не дъхва над полени, ни трепва лист по дървесата, огледва ведър лик небето в море от бисерна роса.