Що е казус и как се решава той?

Нека да прочетем за трудностите, с които един млад мъж се сблъсква в опита си да намери решение на един труден проблем. Той никога не бе обичал петербургския климат – влажен и пронизително студен, но днес даже не забелязваше нито вятъра, нито дъжда, а бавно се влачеше покрай Нева към кафенето, за което знаеше, че отваря в осем сутринта и където правеха хубаво