Поема – „Легенда за разблудната царкиня“ от Димчо Дебелянов

Димчо Дебелянов (1887 – 1916) е поет от второто поколение български модернисти. На 16-годишна възраст публикува първите си стихове, а на 21 години вече чете и превежда поезията на френските и руските символисти. Опитва се да превежда и Шекспир. Принадлежи към т.нар. литературна бохема, която създава културата на иронията и пародира негативните обществени и творчески явления.