Конфликтът като сблъсък на ценности в романа „Ноев ковчег“

Откриват се две основни противоречия, около които се изгражда идейното внушение на книгата. От една страна е противоречието между безсмисления, подчинен само на природните закони и случайността живот, наречен от автора „въшкав“, и осмисления живот, складираните и подредени трохи на който си заслужава да бъдат пренесени отвъд. Второто противоречие е между представата

Образът на света, създаден от романа „Ноев ковчег“

Отказвайки се от обичайната романова условност, според която, ако нещата, разказани в книгата, се бяха случили наистина, то щяха да се случат точно така, „Ноев ковчег“ изгражда един много своеобразен модел на света. В него житейската достоверност се съчетава с алегоричната иносказателност; реални исторически личности се срещат с митологични персонажи, същества

ТЕСТ. Йордан Радичков, „Ноев ковчег“. Литература – 11 клас (Вариант 2)

1. Кой е основният конфликт в романа „Ноев ковчег“? A) между спомена и реалността Б) между живота и смъртта B) между радостта и тъгата Г) между настоящето и бъдещето 2. Каква НЕ е позицията на героя повествовател? A) герой „строител“ на своя Ноев ковчег Б) необичаен третоличен вездесъщ повествовател B) герой на собственото си разказване и самонаблюдение Г) герой, който не

ТЕСТ. Йордан Радичков, „Ноев ковчег“. Литература – 11 клас (Вариант 3)

1. Кои от авторите са предходници на Йордан Радичков в областта на художествената проза? A) Иван Вазов, Емилиян Станев, Димчо Дебелянов Б) Иван Вазов, Елин Пелин, Йордан Йовков B) Елин Пелин, Йордан Йовков, Николай Хайтов Г) Елин Пелин, Николай Хайтов, Пейо Яворов 2. Към кое направление принадлежи Радичковото творчество? A) магически реализъм Б) социален

ТЕСТ. Йордан Радичков, „Ноев ковчег“. Литература – 11 клас (Вариант 1)

1. Какви смислови значения НЕ носи заглавието на романа „Ноев ковчег“? A) Отпраща към библейската история за спасителния Ноев ковчег, свързан и с живота, и със смъртта. Б) Става отправна точка за осмисляне на Радичковата тъга, породена от безсилието на човека пред смъртта. B) Препраща към идеята за Ноевия ковчег като образ на човешкото възприемане на света. Г) Въплъщава

Сюжетът на романа „Ноев ковчег“ и проблемът за паметта

Всеки, който е прочел „Ноев ковчег“, знае, че в тази книга няма сюжет в класическия смисъл на думата. В нормалния случай началото на всеки роман показва едно устойчиво състояние на света, което някакво необичайно събитие нарушава, за да отключи поредица последващи действия, които изграждат конфликта, търсещ решение, обикновено постигано в развръзката, за да може

Героите на романа „Ноев ковчег“ като мяра за човешкото

Основната последица от това, че книгата на Йордан Радичков не следва структурния принцип на класическия роман, е фактът, че в нея няма герой. Най-характерната черта на традиционния роман е, че той проследява съдбата на някой човек, като в причините и следствията на събитията, случващи се с героя, се търсят художествените внушения. В „Ноев ковчег“ такова нещо няма.

Йордан Радичков – „Ноев ковчег“ (Анализ)

В живота на Йордан Радичков има един конкретен биографичен момент, върху който сякаш е построено цялото му причудливо творчество. Родното му село Калиманица, разположено на няколко километра южно от днешния град Монтана, е официално заличено от списъка с населени места, след като в началото на 70-те години държавните власти решават да построят на това място и на територията

„Ноев ковчег“ като инструмент за изграждане на чувства, убеждения и нагласи

„Ноев ковчег“ се появява през 1988 г. Повечето от посветените на книгата рецензии излизат през лятото на 1989 г – броени месеци преди комунистическият режим да се сгромоляса. До голяма степен този факт обяснява подчертано песимистичния тон на художествените внушения. Комунистическият разказ за света, съгласно който човекът ще се пребори с всички тъмни страни в душата