ТЕСТ. Никола Вапцаров – „Писмо“ („Ти помниш ли...“). Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. Типичен за поезията на Никола Вапцаров похват в стихотворението „Писмо“ („Ти помниш ли...“) е: A) недоизказаността Б) многословността B) диалогичността Г) метафоричността 2. За стихотворението „Писмо“ („Ти помниш ли...“) НЕ е характерен: A) пътят на човека от отчаянието до вярата Б) мотивът за бленуваната среща с майката B) контрастът между картините на миналото

Анализ на „Писмо“ от Никола Вапцаров

1. ЛИРИЧЕСКИЯТ МОТИВ И ХУМАНИТАРНИТЕ ТЪРСЕНИЯ НА ВРЕМЕТО Основната тема на стихотворението „Писмо“ е същата, която разработва пролетарската поезия от 20-те години насетне – светът е устроен зле, затова старият свят трябва да бъде разрушен и на негово място да се построи нов – по-добър и по-справедлив. Свят, в който хората ще живеят щастливо.