ТЕСТ. Междутекстови връзки между „Аз искам да те помня все така“, „Колко си хубава!“, „Посвещение“. Литература – 12 клас (Вариант 1)

1.Темата за любовта е една от вечните теми в литературата. Посочи основанията за това твърдение. ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА А) Само избрани хора имат потребност от любов. Б) Любовта няма въздействаща сила върху хората. В) Любовта променя напълно човека – прави го най-щастлив или най-нещастен. Г) Любовта е необходима и важна за всеки човек. 2. Посочи общото

Петя Дубарова – „Посвещение“ (Анализ)

ЛИРИЧЕСКИЯТ МОТИВ И ТЕМАТА ЗА ЛЮБОВТА В СТИХОТВОРЕНИЕТО „ПОСВЕЩЕНИЕ“ Ситуацията, в която ни въвежда стихотворението „Посвещение“, е много типична – млада девойка, страдаща от безсъние, лежи в леглото и мечтае за любов. В образа на момчето, към което тя се обръща, има конкретни детайли, което подсказва, че не става дума за някакъв измислен „тип“ на бъдещия любим