Митология, фолклор, поезия и религия в поемата „Септември“ от Гео Милев

Събитията от септември 1923 година са обект на спорове и преценки в нашата историческа наука и до днес. Те имат дълбоки последствия за националния и духовен живот на България. Гео Милев, възприел идеите на модернизма, разглежда септемврийските събития като израз на нарасналата мощ и сила на колектива. Като има предвид вековната смиреност на угнетените народни маси

ТЕСТ. Гео Милев – „Септември“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. Кои художествени особености НЕ са характерни за поемата „Септември“? A) специфичен историко-митологичен сюжет Б) обективна достоверност на изображението B) изразена гледна точка на лирическия говорител Г) фрагментарност и лиро-епическо начало 2. Особеностите на експресионизма в поемата „Септември“ на Гео Милев НЕ се проявяват в: A) бунта срещу

Анализ на поемата „Септември“ от Гео Милев

1. СЮЖЕТЪТ И ХУМАНИТАРНИТЕ ТЪРСЕНИЯ НА ВРЕМЕТО Историческото събитие, което поемата „Септември“ описва, е въстанието, избухнало през септември 1923 г. Освен в заглавието обаче, този исторически факт никъде не е назован пряко. Той е оставен, ако използваме един математически израз, извън скоби. Основната тема на творбата е друга.

„Септември“ – Идеята за преподреждането на света

Двадесетте години на XX век са изключително драматични за следвоенна Европа в исторически, икономически и културен аспект. Това са години на много загуби в личен и в обществен план, на тежки разочарования, разруха и революции, променили безвъзвратно живота както на победените, така и на победилите в Първата световна война народи. Духовната криза се оказва дори по-страшна