Лирическо стихотворение – „Степ“ от Асен Разцветников

Стихотворението на Асен Разцветников „Степ“ е публикувано за първи път през 1926 г. в сп. „Златорог“ като част от цикъл от три стихотворения с общо заглавие „Блуден син“. По-късно то влиза в антологията на Разцветников „Планински вечери“ от 1934 г., където стои в първата група стихотворения, задаващи основната тематична ориентация на книгата. Между двете публикации има