Борис Христов – „Честен кръст“ (Анализ)

ЛИРИЧЕСКИЯТ МОТИВ И ТЕМАТА ЗА ИЗБОРА И РАЗДВОЕНИЕТО Ситуацията, с която се срещаме в поемата „Честен кръст“, много напомня на тази от стихотворението на Христо Ботев „На прощаване“. Млад човек е изправен пред съдбовен избор между тихото и безметежно съществуване според установените правила, от една страна, и категоричния отказ от него, което води към бунт, борба