ТЕСТ. Пенчо Славейков – „Cis moll“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. На кое направление в българската литература е родоначалник Пенчо Славейков? А) реализъм Б) Романтизъм В) символизъм Г) индивидуализъм 2. Присъствието на Пенчо Славейков в българската литература НЕ се свързва със: A) темата за участта на изключителния творец Б) мотива за терзанията на модерната душа B) създаването на литературния кръг „Мисъл“ Г)

Пенчо Славейков – „Cis moll“ (Анализ)

Поемата „Cis moll“ представя един драматичен момент от живота на великия композитор Лудвиг ван Бетовен. Още на 30 години той започва да губи слуха си, докато в един момент оглушава съвсем. А слухът е най-важното сетиво за един музикант. Затова Бетовен постепенно се откъсва от обществото, не можейки да приеме унижението да го съжаляват и тайно да му се подиграват.