ТЕСТ - Слято, полуслято и разделно писане при съществителните имена - 11 клас

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас Слято, полуслято и разделно писане при съществителните имена 1. Коя от сложните думи е написана правилно? а) заместник-директор б) тенис-корт в) ски-писта г) хлебо-пекарна

ТЕСТ - Слято, полуслято и разделно писане при прилагателните имена - 11 клас

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 11 клас Слято, полуслято и разделно писане при прилагателните имена 1. Коя от думите е написана НЕПРАВИЛНО? а) елин-пелиновски б) немили-недраги в) жълто-черно г) цял-целеничък

ТЕСТ - Употреба на главни и малки букви при съществителните имена - 11 клас

ТЕСТ  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 11 клас Употреба на главни и малки букви при съществителните имена 1. В кой ред е нарушено правилото за употреба на главни и малки букви? а) Нов български университет б) Съединени Американски щати в) Университет за национално и световно стопанство г) Възраждане

И.Вазов и А.Константинов - две гледни точки към българското (11 клас)

Характерна особеност на художествения поглед на следосвобожденските автори е вглеждането в образа на България, в неговите същностни измерения, отразили новите ценности на обществената действителност. Социалният хаос от забравени или подменени национални стойности, низки целеустремености и униние е реален повод творците да търсят „параметрите” на българското в новите условия за живот.

Алеко Константинов - биография и творчество (видео) - 11 клас

Алеко Константинов е роден в град Свищов на 13 януари (1 януари стар стил) 1863 г. в семейството на видния свищовски търговец Иваница Хаджиконстантинов. По майчина линия произхожда от голямата видинска фамилия Шишманови.

Пенчо Славейков - биография и творчество (видео) - 11 клас

Пенчо Славейков е български поет, един от участниците в литературния кръг „Мисъл“. Роден е на 27 април 1866 г. в град Трявна, в семейството на Ирина и Петко Славейкови. За бащата е трудно да се грижи за него, но той намира пари да изпрати сина си на училище. Учи в Стара Загора, където през 1876 г. баща му е назначен за учител.

Димчо Дебелянов - биография и творчество (видео) - 11 клас

Димчо Дебелянов (1887-1916) е роден в Копривщица година под името Динчо – шесто дете в семейството. Прекарва щастливо детство в родния град в голямото и задружно патриархално семейство на Вельо Дебелянов и Цана Стайчина.

ТЕСТ. Входно ниво. Български език и литература – 11 клас (Вариант № 1)

Прочетете текста и отговорете на въпросите, поставени към него (1. – 4. включително). Суецкият канал е плавателен канал в Египет, пресичащ Суецкия провлак и свързващ Средиземно море и Червено море. Каналът бележи условната граница между Африка и Азия и представлява съкратена връзка между Атлантическия и Индийския океан. Преди да бъде открит, транспортирането се

ТЕСТ. Входно ниво. Български език и литература – 11 клас (Вариант № 2)

Прочетете текста и отговорете на въпросите, поставени към него (1. – 4. включително). Американска група се моли на мястото, за което в Библията пише, че е кръстен Исус Христос. Група немски туристи пеят църковна песен. Рускини в бели роби се потапят в кафявите води на реката. Французойка налива две бутилки с предполагаемата свещена вода, за да я занесе в родината си. Това, което много

Тестови задачи за класна работа №1 /примерна за 11 клас - 2/

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1.-7. вкл. Щом се здрачи, рисът, който спеше в хралупата на един грамаден бор, се измъкна навън. Той се прозя с широка, котешка гримаса, от която неговите уши се свиха назад, а раззинатата му уста показа бели и остри зъби. Рисът се отърси, клекна под бора и започна да се вслушва.