ТЕСТ. Миналото и паметта. Литература – 11 клас (Вариант 2)

1. От коя творба е посоченият откъс? Четете и знайте, що съм аз писа̀л, от много сказаньа и книги събрал, четете, о, братя, да ви се не смеят и вам чужденците да не се гордеят... A) „Паисий“ Б) „История“ B) „Ноев ковчег“ Г) „История славянобългарска“ 2. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно за междутекстовия диалог на „Паисий“, „История“ и „Ноев ковчег“? A) Вазовата ода е поела

ТЕСТ. Родното и чуждото. Литература – 11 клас (Вариант 3)

1. Кой сюжетен момент изпълнява функцията на завръзка в „Железният светилник“? A) срещата на Стоян и Султана и последвалата сватба Б) сватбата на Лазар Глаушев и Ния B) бягството на Стоян Глаушев от родното село Гранче Г) посещението на рилския монах в Глаушевия дом 2. От коя творба е посоченият откъс? – Не одобрявам! – извика тържествено Аочоолу. – Не одобрявам! Ако е

ТЕСТ. Родното и чуждото. Литература – 11 клас (Вариант 4)

1. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? A) В романа „Железният светилник“ най-важната задача пред българите е да докажат на себе си и на другите, че са силна и достойна общност. Б) В романа „Железният светилник“ е показан процесът по утвърждаване и модернизиране на българската национална общност. B) Турците са онези представители на чуждите, които са изобразени

ТЕСТ. Родното и чуждото. Литература – 11 клас (Вариант 1)

1. От коя творба е посоченият откъс? – Не одобрявам! – извика тържествено Дочоолу. – Не одобрявам! Ако е работата да ударим келепир от вятъра, дето е повял, то най-добре ще бъде да отворим една фабрика за квас... – Ударихме кьоравото! – изсмя се Данко Харсъзина. – Ти фурна ли искаш да отваряш? – Не бе, брате – за руски квас ми е думата. То е едно таквоз... като туйнака, крушевица

ТЕСТ. Родното и чуждото. Литература – 11 клас (Вариант 2)

1. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно за междутекстовия диалог на „Железният светилник“ „Бай Ганьо журналист“ и „Балкански синдром“? A) Народностното самоопределяне е основен мотив в „Железният светилник“, но понятието „народ“ се опошлява в другите текстове чрез езика и поведението на героите. Б) Това са творби, които участват в един и същ диалог за родното и чуждото

Тест за класна работа №1 (примерна за 11 клас)

 1.Ботевата творба "Хаджи Димитър" е: а) поема                        б) елегия                    в) балада                     г) ода

ТЕСТ. Животът и смъртта. Литература – 11 клас (Вариант 1)

1. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? A) Смъртта на героя от „До моето първо либе“ е нежелана, но неизбежна, защото поробителите не са му оставили друг избор. Б) В „До моето първо либе“ Ботев утвърждава идеята, че смъртта в името на висшия идеал е ценност сама по себе си. B) Основният патос на „До моето първо либе“ е насочен към отхвърляне на робството като състояние

ТЕСТ. Изходно равнище. Литература – 11 клас (Вариант 1)

1. Жанрът на „Железният светилник“ е: А) новела Б) роман В) трагедия Г) повест 2. Кое твърдение НЕ е вярно? А) Съчетанието на апология и полемика е специфична жанрова особеност на „Паисий“. Б) Повествователят е основният персонаж в книгата „Ноев ковчег“ на Йордан Радичков. В) В „История“ са изобразени легендарни герои, посветили се на националната кауза.

ТЕСТ. Изходно равнище. Литература – 11 клас (Вариант 2)

1. Жанрът на пиесата „Балкански синдром“ е: A) комедия на ситуациите (интригата) Б) комедия на маските B) комедия на характерите (нравите) Г) моралистична комедия 2. Като литературен герой Бай Ганьо изразява: A) лошите страни на българския национален характер Б) типична социална роля от времето на първоначалното натрупване на капитала B) тенденцията да се възприема само

ТЕСТ. Входно ниво. Български език – 11 клас (Вариант № 1)

1. В кой ред е допусната правописна грешка? А) видяли, живели, големи Б) казал, рекъл, къдрав В) неин, фотьойл, емайл Г) есемес, джиесем, диджей 2. В кой ред е допусната правописна грешка? А) анцуг, тренинг, клонинг Б) подтискам, подтик, поддръжка В) известност, опастност, честност Г) отделям, сглобавам, сделка 3. В кое изречение е допусната правописна грешка? А) Прехранването причинява