Добри Чинтулов (1822 – 1886)

Добри Чинтулов (1822 - 1886) е поет, композитор, педагог. Той живее през епохата на Българското възраждане, времето на извоюване на освобождението ни от османско иго. Роден е в град Сливен, където получава първоначалното си образование. Поради липса на средства на четиринадесетгодишна възраст напуска училище, за да помага за прехраната на семейството си.

Добри Чинтулов (1823 – 1886)

 Талантливият поет и скромен учител Добри Чинтулов (1823 – 1886) е роден в Сливен. Оформя се като поет в Одеса, където учи класно училище и завършва семинария. Завръща се в родния си град и се отдава на просветна дейност. Няколко години учителства и в Ямбол. Участва в църковната борба, свири на цигулка и организира ученически хорове.