Географската карта на българската преса (1878 – 1944 год.)

Ако по време на Възраждането общия брой на периодичните издания е 107, то в периода от 1878 до 1944 год. масива е 10 200. Това е първата основна разлика спрямо възрожденския период. Втората главна разлика е, че след Освобождението за

Българската журналистика в периода 1879 – 1944 година. Обща характеристика.

Този период също се дели на три периода: 1. От 1879 до 1912 година – ускорено развити във всички сфери на обществения живот. Увеличаване ръста на грамотността. Развитие на градската култура. Например през 1880 година грамотното

Антоан дьо Сент-Екзюпери (1900 – 1944) – (биография)

Антоан дьо Сент-Екзюпери – пълното име на писателя е Антоан Мари Жан-Батист Роже дьо Сент-Екзюпери – е роден на 29 юни 1900 г. във френско благородническо семейство. През 1904 г. баща му умира и по-голямата част от младостта си Антоан прекарва при леля си по майчина линия.