Указания за инсталиране на студентско копие на AutoCAD 2010

1. Стартира се http://students.autodesk.com 2. Прави се регистрация        3. В полето „Еmail“ трябва да бъде попълнен e-mail адрес на студента получен от  ТУ – София ([email protected]). Създава се в каб.2103 при Център за информационни ресурси „проф. Любен Панов“.

Безработните в България (2010-2015). Национални програми и проекти

В съвременният сложен и динамичен свят едва ли има по-универсален проблем от този свързан с човешкият труд като основен общественоикономически фактор, като основно средство за стабилност и постигане на социална сигурност на индивидите и