Годишно разпределение по БЕЛ за 7 клас (2014-2015 г.)

Тема на урока: 1. Запознаване с учебното съдържание по БЕ и Л-ра. (Учебници – изд. „Булвест 2000“). 2. Използване на текстове в различни сфери на общуване /Повторение и разширение/. 3. Художествена литература и анализ на художествен  текст. 

Годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас (2014-2015 г.)

1. Запознаване с учебното   съдържание по БЕ. 2. Запознаване с учебното съдържание по литература.  3. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО 4. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО

Годишно разпределение по БЕЛ за 9 клас (2014-2015 г.)

1. Запознаване с уч. съдържание по БЕЛ, цели и задачи на обучението. 2. Начален преговор. Общонароден език. Книжовен език.  3. Норми на книжовния език. 4. Човешката словесност. Развитие на словесността.

Годишно разпределение по БЕЛ за 5 клас (2014-2015 г.)

1.Запознаване с учебника по български език /Просвета- 2006 г./  Указания за работа. Езикът. За какво служи езикът. Строеж на езика. 2.Запознаване с учебника по литература /Булвест 2000- 2006 г./ Указания за работа. 3.Речева ситуация. Общуване. Речева ситуация. 4.Елементите на речевата ситуация и текстът.

Класна работа/пробен изпит - 7 клас/ -2015 г.

Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 4.включително. Скъпоценните камъни се оценяват по красотата и по прецизността на обработката, затова външният вид е най-важното им качество. Една от характеристиките, които правят камъка красив или желан, е неговият цвят. Аметистът е вид кварц.

Безработните в България (2010-2015). Национални програми и проекти

В съвременният сложен и динамичен свят едва ли има по-универсален проблем от този свързан с човешкият труд като основен общественоикономически фактор, като основно средство за стабилност и постигане на социална сигурност на индивидите и

НВО – БЕЛ - 20.05.2015 г.

Въпроси с избираем отговор. Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 4. включително. Според своя стил и характер българските народни хорà се класифицират по етнографската област, от която произхождат.

ДЗИ - БЕЛ (20 май 2015 г.)

1. В кой от редовете е допусната правописна грешка? А) мятам, подметка, наметна Б) чехъл, министър, поискъл В) дейност, лейтенант, йерархия Г) бръквам, вържа, закърпен