Контролна работа. Език и общуване. Функционални стилове – 8 клас

Прочетете текста и изпълнете задачите от 1. до 10. включително. – Чакай, че се сещам, сутринта по „Тази сутрин“ обявяват конкурс – не сутринта, ми нали преди няколко дни обявиха конкурс за направа на най-хубава мартеница. – Да. – И тези мартеници да ги изпращат в телевизията за тяхното предаване и ще ги раздадат на домове. – Да, да.  – Такива там, на деца. Или ще ги продадат, па парите на домове, нещо такова. 

Годишно разпределение по БЕЛ за 10 клас - ЗП (2014-2015 г.)

1. Запознаване с учебниците и учебното съдържание по БЕЛ. 2. БЕ. Текст и общуване.  Функции на текста в различни сфери на общуването.       3. Л. Ренесанс. Култура и литература на западноевропейския Ренесанс.  4. Л. Хуманизмът през епохата на Ренесанса. Ренесансовият модел за нравственост.

Контролна работа. Лексикология – 8 клас

1. Изберете подходяща дума от всеки ред, така че да попълните съответната свободна позиция. До края на 19. век ледниците станали туристически атракции; в Швейцария било възможно да се влезе в Ронския ледник през тунел, който всяко лято бил наново (А) край хотел „Белведере“. По същото време вече сме били започнали да (Б) свят, в който може би един ден няма да има място за ледници. На голяма височина по ледника снегът

Годишно разпределение по БЕЛ за 10 клас - ЗП и ПП (2014-2015 г.)

1. Запознаване с учебниците и учебното съдържание по БЕЛ. 2. Текст и общуване.  Функции на текста в различни сфери на общуването.          3. Ренесанс. Култура и литература на западноевропейския Ренесанс. ПП.1. Запознаване с учебника и учебното съдържание  по БЕЛ – профилирана подготовка.

Класна работа № 3 – 7 клас (първи срок)

Прочетете текста и отговорете на въпросите към  него (1-7.) Иван Белин не се съмнява също, че вълчицата има и малки. На няколко пъти той можа да я види съвсем отблизо. Беше я виждал, когато тя, неусетена от кучетата, незабелязана и от него самия, току се появеше всичко на всичко

Контролна работа. Морфология – 8 клас

1. Изберете подходяща форма за деятелен или за страдателен залог на съответния глагол и попълнете свободните позиции. По време на дискусията Дейвид Кроуфорд, разследващ журналист, отбеляза, че ако фалшивата информация достатъчно често, повечето хора я като достоверна. Галина Шимански-Гайер, която работи в сайт за разпознаване на фалшиви новини,

Годишно разпределение по БЕЛ за 12 клас - ЗП и ЗИП (2014-2015 г.)

1. Обучението по БЕЛ в 12 клас. Учебно съдържание. 2. Теми, идеи и мотиви в поезията на Ботев, Вазов, Яворов, Дебелянов /преговор/. 3. Теми, идеи и мотиви в прозата на Вазов, А. Константинов, Елин Пелин /преговор/. 4. Обучението по БЕЛ в профилираната ЗИП

Класна работа № 4 – 7 клас (първи срок)

Прочетете текста и отговорете на въпросите към  него (1-7 ) На нас ни правеше извънредно силно впечатление как едно дърво може да си е винаги зелено. През есента листата на дърветата окапваха и нашите гори потъваха до колене в шума. Нощем и тайно в шумата никнеха гъби.

Контролна работа. Синтаксис – 8 клас

Прочетете текста и изпълнете задачите към него (1. – 15.). В покрайнините на града в съзнанието му дрелките бяха изместени от нещо друго. Както си чакаше в обичайното сутрешно задръстване, не можеше да не забележи, че наоколо се движат множество странно облечени хора. Хора с мантии! Господин Дърсли не можеше да понася хора, които се обличат с необикновени дрехи – какви труфила се виждаха по младежите!

Годишно разпределение по БЕЛ за 11 клас – 3 часа ЗП и 3 часа ПП

1.Начален преговор по литература. 2. Увод в обучението по български език. 3.Начален преговор. Научно общуване. Художествено общуване. Научен и художествен текст.   4. Българската литература в последните години преди Освобождението. 5. Христо Ботев - поетът, публицистът, гражданинът.