Контролна работа – 5 клас. Текст и общуване

Прочетете текста и изпълнете задачите към него (1. - 9.).           Петте ни едри овчарски кучета с големи глави и рунтави опашки бяха винаги при стадото. Неро стоеше вкъщи. За разлика от своите събратя той имаше малка глава, тънка опашка и гладък, късичък косъм. Муцуната му беше остра, а нозете и тялото дълги.

Контролна работа. Античност. Литература – 8 клас

1. Кое от изброените твърдения НЕ е вярно за старогръцката литература? А) Създава се предимно писмено, но се разпространява устно. Б) Свързана е преди всичко с древногръцките празници. В) Има широка читателска и слушателска аудитория. Г) Изгражда образа на света на древните елини. 2. Старогръцката литература се определя като класическа, защото:

Тестови задачи по БЕЛ за 7-ми клас (входно ниво)

1. Частицата  не  НЕ  се пише слято с: а) наречия б) прилагателни имена в) причастия г) глаголи

Класна работа – 5 клас (втори срок)

Прочетете част от преразказа на повестта „Корабът с алените платна“ от Александър Грин и изпълнете задачите след текста. Бащата на Асол се отказал от моряшката професия, за да се грижи за дъщеря си. Той започнал да изработва дървени играчки. Асол ги носела на търговеца в града.

Тестови задачи по БЕЛ за 9-ти клас (входно ниво)

Прочетете внимателно текста и отговорете на въп­росите от 1 до 5. Роден съм на 30 ноември 1835 година в почти незабележимото селце Флорида, област Мънро, щата Мисури. Родителите ми са се преселили в Мисури в началото на тридесетте години.

Годишно разпределение - БЕЛ - РП /7 клас/ - 1 час /2018-2019/

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 7. КЛАС - 1 час

Структурни елементи на съчинението разсъждение

Структурните елементи на текста, помним, са във връзка с типа текст. Съчинението разсъждение е аргументативен текст. То не разказва, например жизнената история на автора на литературното произведение или историята, която повествователният литературен текст разказва. Съчинението разсъждение не описва, например пробудените при прочита на литературния текст емоционални преживявания, нито (предполагаемите) преживявания на писателя.

Контролна работа. Средновековие. Литература – 8 клас

1. Посочете три определящи културно-исторически характеристики на средновековието като нова епоха в развитието на европейската цивилизация. 2. Библията има определящо значение за светогледните идеи на средновековния човек, защото: A) библейските текстове разкриват истината за реалния свят Б) чрез образа на християнския Бог се изграждат нравствени норми и правила за поведение

Трансформиращ преразказ от името на Бръчков (Немили-недраги" - трета глава)

Когато се върнахме с Македонски в кръчмата, Странджата вече беше подготвил обяда и чакаше своите обичайни посетители - хъшовете. Скоро те дойдоха, обядът започна. Докато се хранехме, те оживено приказваха по различни теми, надигайки чашите с вино. Всички вземаха участие в тях, единствено аз стоях в края и тихо обядвах. След като изпитите чаши загубиха своя брой, между хъшове избухна спор, който можеше да доведе до фатален край.

Контролна работа. Ренесанс. Литература – 8 клас

1. В коя страна се заражда Ренесансът? А) Франция Б) Англия В) Италия Г) Испания 2. Кое твърдение за епохата на Ренесанса НE е вярно? А) Основната наука, която се изучава в ренесансовите университети, е теологията. Б) Според ренесансовите мислители човек може да гради своята съдба. В) Достойнството и свободната воля на личността са висши ценности през Ренесанса.