Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас /Булвест 2000/

Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас по новата учебна програма 72 часа – български език, от които 18 часа за развитие на комуникативните умения 72 часа – литература, от които 18 часа за развитие на комуникативните умения Общо: 144 часа

Примерен тест БЕЛ (входно ниво) - 8 клас

Прочетете текста и отговорете на въпроси  1 - 5, включително Лисицата е хищник, който обитава горите и скалистите места. Тя е кафявочервена на цвят. Ушите са изправени, оцветени са с тъмно отзад. Притежава дълга, пухкава и гъста опашка.

Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 5 клас /Булвест 2000/

Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 5 клас по новата учебна програма 85 часа – български език, от които 17 часа за развитие на комуникативните умения 85 часа – литература, от които 17 часа за развитие на комуникативните умения Общо: 170 часа

Примерен тест БЕЛ (входно ниво) - 7 клас -2

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 - 2, включително Звездите светят с различна яркост и цвят. Колкото е по-гореща една звезда, толкова нейният цвят е по-близък до синия. Продължителността на живота им също не е еднаква.

Тест местоимения 6. клас

1.В кое изречение е употребено показа­телно местоимение? А) Върху дивана беше захвърлена ней­ната риза. Б) Хайде да си поръчаме голяма вкус­на пица! В) Имаше толкова много хора на пло­щада. Г) Още малко и ще изляза извън кожа­та си!

Тест местоимения 6. клас 2 вариант

1.В кое изречение показателното местоимение изпълнява служба на подлог? A) Учениците от шести клас са толкова умни! Б) Децата бяха виждали такава жена пред блока. B) Това е новият ми подарък за рождения ден. Г) Без никакво съмнение победителят ще е онзи кон.

Примерен тест БЕЛ (входно ниво) - 8 клас - 2

ПРИМЕРЕН ТЕСТ (входно ниво) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 8 клас Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 - 9, включително Търсенето на земя се определя от следните фактори: цената на продукцията, отгледана на нея; плодородието, производителността на земята; нейната отдалеченост от пазара на селскостопанската продукция. Колкото даден поземлен участък е с по-добро естествено

Входен тест по БЕЛ - 11 клас

1. Коя е долната граница на Ренесанса? а) началото на ХІV век; б) втората половина на ХV век; в) началото на ХV век; г) краят на ХV век.

Примерен тест БЕЛ (входно ниво) - 7 клас -3

ПРИМЕРЕН ТЕСТ (входно ниво) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 7 клас Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 - 5, включително Сигурно ви се е случвало да изпуснете филия и тя да се залепи на килима откъм

ТЕСТ - входно ниво – БЕЛ – за VIII клас (2018/2019г.)

Прочетете текста и изпълнете задачите към него (1. – 8.).   Пътят на керваните от Маракеш до Тимбукту минавал покрай долината на река Уарзазат и така се появила казбата* на Айт Бен Хадду – укрепено поселение, чиито жители се препитавали, пазейки тази част от трасето на великата транссахарска магистрала. (...)