Произходът на боговете. Олимпийско спокойствие (тест - 5 клас - литература №1)

ТЕСТ - 1 ПО ЛИТЕРАТУРА – 5 клас Произходът на боговете. Олимпийско спокойствие 1. Преди Сътворението на света съществува само: - 1т. а) Уран б) Зевс в) Хаос г) Тартар

ТЕСТ - входно ниво - български език - 5 клас

ТЕСТ - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас, Текст. Изречение. Дума. (входно ниво) 1. Имената – съществителни, прилагателни, числителни, и глаголите са: а) части на речта б) части на текста в) части на изречението

ТЕСТ - български език - Езикът – средство за общуване - 5 клас

ТЕСТ – 2, ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас, Езикът – средство за общуване, 1. Кое НЕ е вярно за текста? – 1 т., а) служи за размяна на информация, б) създаден е със средствата на езика, в) изграден е от думи и от изречения, г) има само писмена форма

ТЕСТ - български език - Официално и неофициално общуване - 5 клас

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас Официално и неофициално общуване 1. В кой случай общуването е неофициално? – 1 т. а) между лекар и пациент в поликлиниката, б) между пътник и контрольор в автобуса в) между участници в отбора по волейбол, г) между купувач и касиерка в магазин

Тестови задачи за 7 клас - подготовка за НВО, НОВО! - тест 1

Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 16. вкл. Ябълката, която всеки народ смята за свой плод, всъщност се е родила в Хималаите. Култивирана е за първи път в Мала Азия,

ТЕСТ - литература - библейски разказ за началото на света - 5 клас

ТЕСТ - 2 ЛИТЕРАТУРА – 5 клас Библейски разказ за началото на света 1. Преди Сътворението на света според Библията съществува само: – 1 т. а) Тартар б) светлината в) Бог г) Хаос

Тестови задачи за 7 клас - подготовка за НВО, НОВО! - тест 2

Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 16. включително. Най-старата позната досега хартия е била направена от папирусово дърво от египтяните през 2200 пр.н.е.

ТЕСТ - литература - Как била създадена Земята - 5 клас

ТЕСТ - 3 ЛИТЕРАТУРА – 5 клас Как била създадена Земята 1. Митът се различава от фолклорната легенда по това, че е: – 1 т. а) интересен б) поучителен в) свещен г) приказен

Разказите на Йордан Йовков за матура

Йордан Йовков(1880-1937) „Песента на колелетата”(1924г.): Жанр: разказ. Принадлежи на сб.”Песента на колелетата”. Тема: доброто и красивото като основни ценности, които могат да осмислят човешкия живот и да направят хората щастливи. Герои: Сали Яшар, Шакире, Джапар.

Тестови задачи за класна работа по БЕ №1 - Ново!

1. Звукова промяна НЕ е: - 2т. А) изговор на звучни съгласни като беззвучни Б) изговор на я като е В) писане на малки и главни букви Г) промяна в изговора на гласни звукове извън ударение