План на урок по Български език за пети клас

Цели на урока:  1. Образователни: 1.1 Да се припомни изученото за текст повествование.  1.2  Да се овладеят знанията за разказ по въображаема случка като вид разказ, в който се представят измислени събития и участници.

ДЗИ - БЕЛ (20 май 2015 г.)

1. В кой от редовете е допусната правописна грешка? А) мятам, подметка, наметна Б) чехъл, министър, поискъл В) дейност, лейтенант, йерархия Г) бръквам, вържа, закърпен

План на урок по литература за V клас

Цели на урока: Образователни: Да се постигне по-задълбочено възприемане на съдържанието на митовете, чрез наблюдения на постъпките, поведението на героите. Развиващи: Да се работи за развитието на самостоятелното мислене и  реч на учениците, да защитават своята теза с примери.

Анализ на стихотворението "Стихии" на Елисавета Багряна

Още в първата си стихосбирка, „Вечната и святата”, най-видната българска поетеса Елисавета Багряна дава живот на нов тип чувствителност в българската поезия. Докато в любовната лирика на Вазов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Теодор Траянов

 Анализ на стихотворението "Потомка" на Елисавета Багряна

Стихотворението на Елисавета Багряна „Потомка” (1925) е включено в първата стихосбирка на поетесата - „Вечната и святата” - книга, с която тя заявява едно ново присъствие в българската литература. 

Анализ на стихотворението "Вечната" на Елисавета Багряна

Идеята за безкрайността, за вечния живот е в основата и на стихотворението „Вечната”. Тук животът триумфира над смъртта. Образът на жената майка е увековечен чрез сътворяването, чрез прераждането.

Мечтателите в разказите на Елин Пелин – “Косачи”

Разказът „Косачи“ започва с описание на прохладната лятна нощ, типичен Елин-Пелиновски пейзаж, отличаващ се с точност, експресивност и пластичност. Той е опоетизиран, одухотворен и поражда внушение за тайнственост, приказност, нежен лиризъм, усещане за вечното движение на природата, за нейната безкрайност. Чрез пейзажа авторът ни повежда към дълбините на човешката душа, разкрива ни драмата на петимата косачи.

Анализ на стихотворението "Кукувица" на Елисавета Багряна

Първата стихосбирка на младата Багряна, „Вечната и святата”, 1927 г., веднага е възприета от критиката като книга-провокация - както по отношение на поетическата традиция, така и по отношение на мотивите и битовите нагласи.

Елин Пелин - "Занемелите камбани" - ЛИС

Сборникът „Под манастирската лоза” съдържа единадесет разказа – легенди, композиционни въвлечени във двойно зависими художествени връзки. Те са създадени в един дълъг период от 27 години. Основното в модела на разказите от сборника е придържането към притчата, легендата и приказката. За място е избрано сакралното пространство на манастира, а източник на историите в сборника е духовно лице, при това с излъчването на мъдрец.

Поезията на Елисавета Багряна

Поезията на Багряна е една нова среща между света и човека-в духа на цялостния авангарден процес на възвръщане на човека и сетивното начало и в духа на една разбунтавана женска психика,на разбунтувания човек на 20-те години и на една индивидуална съдба