ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 6 клас (Вариант 3)

1. Какви са подчертаните думи в изречението според речниковото им значение? Излязох от блока, но се сетих, че си забравих блока за рисуване. A) синоними Б) антоними B) омоними Г) сродни думи 2. На кой ред НЯМА дума с представка? A) достигам Б) разтапям B) приближавам Г) искам 3. На кой ред е посочено лично местоимение? A) той Б) мой B) свой Г) твой 4. В кое изречение думата високо

Класна работа № 1 по Български език и Литература - 6 клас

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1. до 8. включително. Несебър е един от най-древните градове в Европа, възникнал преди повече от 3200 години.  Старият град е разположен на малък полуостров, свързан със сушата чрез тесен провлак, дълъг 400 метра. През VІ в. пр. Хр. той е привлякъл

ТЕСТ по литература - „Хубава си, моя горо“ - 6 клас

ТЕСТ - 1 ЛИТЕРАТУРА – 6 клас, Хубава си, моя горо, 1. „Хубава си, моя горо“ е: – 1 т. а) разказ, б) стихотворение, в) легенда, г) приказка 2. Посочете две доказателства, че в художествения текст се преплитат обичта и тъгата. – 2 т.

Пунктуационни норми при простите изречения - 6 клас

Обособените части се изразяват чрез причастия, деепричастия, прилагателни и съществителни имена и изпълняват синтактичната служба на определения, обстоятелствени пояснения, приложения и др. Разграничават се от останалите части на изречението чрез препинателни знаци - запетая, тире, скоби. Пунктуация при обособените части:

ТЕСТ по литература - „Бъчва със знания“ - 6 клас

ТЕСТ - 3 , ЛИТЕРАТУРА – 6 клас, Бъчва със знания, (Моето семейство и други животни) 1. „Бъчва със знания“ е част от: – 1 т., а) разказ, б) роман, в) легенда, г) мит 2. Посочете две доказателства, че най-голямата страст на Джери са животните. – 2 т.

ТЕСТ. Човекът и изкуството. Литература – 6 клас (Вариант 3)

1. За кой герой се отнася описанието: „Под големите му гъсти вежди играеха... умни очи“? A) Лазо Б) Благолаж B) Стамо Г) Гургул 2. Пейзажът в началото на разказа „Косачи“ изобразява: А) пролетна вечер в Софийското поле Б) лятна нощ в Тракийското поле В) есенна нощ край Искър Г) лятна утрин в Добруджа 3. Кой цитат е откъс от пейзаж?

ТЕСТ. Човекът и изкуството. Литература – 6 клас (Вариант 4)

1. Заглавието „Косачи“ е свързано със: A) посланието на автора Б) темата на разказа B) героите Г) приказката на Благолаж 2. Кой цитат НЕ е откъс от пейзаж? А) „Нощта мълчеше.“ Б) „Нощта напредна и унесе в дълбоки сънища всичко наоколо.“ B) „Безкрайното Тракийско поле потъна в мрака... “ Г) „Той имаше суров поглед и неподвижно лице... “

ТЕСТ. Човекът и изкуството. Литература – 6 клас (Вариант 5)

1. „Косачи“ е: A) стихотворение Б) приказка B) роман Г) разказ 2. Кой герой НЕ е от разказа „Косачи“? A) Лазо Б) Стамо B) Дамянчо Г) Благолаж 3. Как започва разказът „Косачи“? A) с диалог Б) с представяне на героите B) с пейзаж Г) с монолог 4. Кое твърдение е вярно за повествователя в „Косачи“? A) Коментира постъпките на героите.

Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 6 клас /Булвест 2000/

Примерно годишно разпределение по новата учебна програма 85 часа – български език, от които 17 часа за развитие на комуникативните умения 85 часа – литература, от които 17 часа за развитие на комуникативните умения Общо: 170 часа

ТЕСТ по български език - Урочна статия - 6 клас

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас Извличане и обработване на информация от урочна статия 1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Урочната статия е: - 2 т. а) текст, предназначен за ученици, б) вид научен текст, в) текст, публикуван в енциклопедия г) текст, в който се използват термини