Пунктуационни норми при простите изречения - 6 клас

Обособените части се изразяват чрез причастия, деепричастия, прилагателни и съществителни имена и изпълняват синтактичната служба на определения, обстоятелствени пояснения, приложения и др. Разграничават се от останалите части на изречението чрез препинателни знаци - запетая, тире, скоби. Пунктуация при обособените части:

ТЕСТ по литература - „Бъчва със знания“ - 6 клас

ТЕСТ - 3 , ЛИТЕРАТУРА – 6 клас, Бъчва със знания, (Моето семейство и други животни) 1. „Бъчва със знания“ е част от: – 1 т., а) разказ, б) роман, в) легенда, г) мит 2. Посочете две доказателства, че най-голямата страст на Джери са животните. – 2 т.

Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 6 клас /Булвест 2000/

Примерно годишно разпределение по новата учебна програма 85 часа – български език, от които 17 часа за развитие на комуникативните умения 85 часа – литература, от които 17 часа за развитие на комуникативните умения Общо: 170 часа

ТЕСТ по български език - Урочна статия - 6 клас

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас Извличане и обработване на информация от урочна статия 1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Урочната статия е: - 2 т. а) текст, предназначен за ученици, б) вид научен текст, в) текст, публикуван в енциклопедия г) текст, в който се използват термини

ТЕСТ - входно ниво - български език - 6 клас

Прочетете откъса от приказката „Приключенията на Лукчо" от Джани Родари и отговорете на въпросите. В зоологическата градина цареше пълна тишина. Пазачът спеше при Слона с глава върху хобота му. Той хъркаше дълбоко и не се

ТЕСТ. Входно ниво. Български език – 6 клас

Прочетете текста и изпълнете задачите към него (1. – 10.). Често в България се оплакваме от нередовния транспорт или трафика, когато закъсняваме за училище. Тези проблеми изглеждат направо нищожни в сравнение с изпитанията, на които са подложени някои ученици. Милиони деца по света всеки ден се отправят на дълги или къси пътешествия, във високото или в ниското, през вода, студ или жега

Годишно тематично разпределение за 6 клас /Разширена подготовка/

Годишно тематично разпределение за 6 клас - 1 час седмично /Разширена подготовка/ по новата учебна програма.

Годишно разпределение - БЕЛ - РП /6 клас/ 1 час /2018-2019/

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ШЕСТИ КЛАС РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА - 1 час седмично

Примерен тест БЕЛ (входно ниво) - 6 клас

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 - 7, включително След победата на Австроунгарската империя над турците през 1683 г. един смел поляк, който спасил виенчани от армията на великия везир Кара Мустафа, получил разрешение да открие първото кафене в града, което се намирало на две крачки от катедралата.

Примерен тест БЕЛ (входно ниво) - 6 клас - 2

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 - 5, включително Поводите за подаряване на цветя са най-различни. Навремето е било прието цвете да се поднася само на жените, но днес това не е привилегия само на силния пол. Все по-често и дамите добавят към своя подарък за любимия цветя.