Годишно разпределение - БЕЛ - ЗП /6 клас/ по изд. "Анубис" /2017-2018/

Годишно разпределение - БЕЛ - ЗП /6 клас/ по изд. "Анубис" /2017-2018/

Годишно разпределение - БЕЛ - РП /6 клас/ по изд. "Анубис" /2017-2018/

Годишно разпределение - БЕЛ - РП /6 клас/ по изд. "Анубис" /2017-2018/

Годишно разпределение - БЕЛ - ЗП /6 клас/ по изд. "Анубис" /2018-2019/

Годишно разпределение по БЕЛ за 6 клас задължителна подготовка - 5 часа седмично - 170 часа годишно по издателство "Анубис"

ТЕСТ. Изходно ниво. Литература – 6 клас (Вариант 1)

1. Разказ е: A) „Принцът и просякът“ Б) „Художник“ B) „Косачи“ Г) „Братчетата на Гаврош“ 2. Кой е авторът на „Принцът и просякът“? A) Джералд Даръл Б) Марк Твен B) Бранислав Нушич Г) Антоан дьо Сент Екзюпери 3. Кой герой НЕ е от „Косачи“? A) Лазо Б) Павлина B) Стамо Г) Благолаж 4. В кои два текста е разгърната темата за образованието?

Годишно разпределение по БЕЛ за 6 клас (2014-2015 г.)

1. Запознаване с учебниците и учебното съдържание по БЕ („Булвест 2000“ - 2011 г.) и Л-ра („Анубис“ – 2011 г.). 2. Текстът в речевото общуване. Същност и функции на текста. Видове текст. (Повторение и разширение) . 3. Текстът в научната сфера на общуване.

ТЕСТ. Входно ниво. Литература – 6 клас (Вариант 1)

1. Зевс е: A) бог на любовта Б) бог на войната B) бог на Подземното царство Г) бог на Небето и Земята 2. Кой художествен текст е фолклорен? A) „Хайдути“ Б) „Златното момиче“ B) „Похитителят на мълнии“ Г) „Грозното патенце“ 3. Авторът на „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“ е: A) Христо Ботев Б) Ханс Кристиан Андерсен B) Шарл Перо Г) Рик Риърдън

ТЕСТ. Входно ниво. Литература – 6 клас (Вариант 2)

1. Кронос е: A) баща на Зевс Б) бог на ветровете B) баща на Гея Г) бог на изкуството 2. Кой художествен текст НЕ е фолклорен? A) „Тримата братя и златната ябълка“ Б) „Хайдути“ B) „Златното момиче“ Г) „Троица братя града градяха“ 3. Авторът на „Грозното патенце“ е: A) Христо Ботев Б) Рик Риърдън B) Шарл Перо Г) Ханс Кристиан Андерсен

ТЕСТ. Входно ниво. Литература – 6 клас (Вариант 2)

1. Разказ е: A) „Моето семейство и други животни“ Б) „Серафим“ B) „Малкият принц“ Г) „Хубава си, моя горо“ 2. Кой е авторът на „Косачи“? A) Иван Вазов Б) Христо Смирненски B) Йордан Йовков Г) Елин Пелин 3. Кой герой е от „Серафим“? A) Лазо Б) кака Гинка B) Еньо Г) Стефчов 4. В кои два текста е разгърната темата за ролята на изкуството?

Учебна програма по ЗИП - БЕЛ за 6 клас /за учебната 2014/2015 г./

- Разширяване на социокултурната компетентност на учениците в съответствие с изискванията на обществото и потребностите на личността; - Разширяване и задълбочаване на езиковата компетентност на учениците вариантно представяне на езиковите единици с оглед функционирането им в речта; - Разширяване и обогатяване на литературната компетентност на учениците чрез разнообразна самостоятелна работа с текста на художественото произведение;

Тестови задачи – Местоимения (6 клас)

1. В кое изречение не е употребено местоимение: а. Написах домашното си и излязох да се поразходя. б. За себе си помисли малко, трябва да се справиш с проблема. в. Кога си получил наказанието? г. Купих си нова чанта за училище.