ТЕСТ. Изходно ниво. Литература – 6 клас (Вариант 1)

1. Разказ е: A) „Принцът и просякът“ Б) „Художник“ B) „Косачи“ Г) „Братчетата на Гаврош“ 2. Кой е авторът на „Принцът и просякът“? A) Джералд Даръл Б) Марк Твен B) Бранислав Нушич Г) Антоан дьо Сент Екзюпери 3. Кой герой НЕ е от „Косачи“? A) Лазо Б) Павлина B) Стамо Г) Благолаж 4. В кои два текста е разгърната темата за образованието?

Годишно разпределение по БЕЛ за 6 клас (2014-2015 г.)

1. Запознаване с учебниците и учебното съдържание по БЕ („Булвест 2000“ - 2011 г.) и Л-ра („Анубис“ – 2011 г.). 2. Текстът в речевото общуване. Същност и функции на текста. Видове текст. (Повторение и разширение) . 3. Текстът в научната сфера на общуване.

ТЕСТ. Входно ниво. Литература – 6 клас (Вариант 1)

1. Зевс е: A) бог на любовта Б) бог на войната B) бог на Подземното царство Г) бог на Небето и Земята 2. Кой художествен текст е фолклорен? A) „Хайдути“ Б) „Златното момиче“ B) „Похитителят на мълнии“ Г) „Грозното патенце“ 3. Авторът на „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“ е: A) Христо Ботев Б) Ханс Кристиан Андерсен B) Шарл Перо Г) Рик Риърдън

ТЕСТ. Входно ниво. Литература – 6 клас (Вариант 2)

1. Кронос е: A) баща на Зевс Б) бог на ветровете B) баща на Гея Г) бог на изкуството 2. Кой художествен текст НЕ е фолклорен? A) „Тримата братя и златната ябълка“ Б) „Хайдути“ B) „Златното момиче“ Г) „Троица братя града градяха“ 3. Авторът на „Грозното патенце“ е: A) Христо Ботев Б) Рик Риърдън B) Шарл Перо Г) Ханс Кристиан Андерсен

ТЕСТ. Входно ниво. Литература – 6 клас (Вариант 2)

1. Разказ е: A) „Моето семейство и други животни“ Б) „Серафим“ B) „Малкият принц“ Г) „Хубава си, моя горо“ 2. Кой е авторът на „Косачи“? A) Иван Вазов Б) Христо Смирненски B) Йордан Йовков Г) Елин Пелин 3. Кой герой е от „Серафим“? A) Лазо Б) кака Гинка B) Еньо Г) Стефчов 4. В кои два текста е разгърната темата за ролята на изкуството?

Учебна програма по ЗИП - БЕЛ за 6 клас /за учебната 2014/2015 г./

- Разширяване на социокултурната компетентност на учениците в съответствие с изискванията на обществото и потребностите на личността; - Разширяване и задълбочаване на езиковата компетентност на учениците вариантно представяне на езиковите единици с оглед функционирането им в речта; - Разширяване и обогатяване на литературната компетентност на учениците чрез разнообразна самостоятелна работа с текста на художественото произведение;

Тестови задачи – Местоимения (6 клас)

1. В кое изречение не е употребено местоимение: а. Написах домашното си и излязох да се поразходя. б. За себе си помисли малко, трябва да се справиш с проблема. в. Кога си получил наказанието? г. Купих си нова чанта за училище.

Тест по български език № 2 - 6 клас

1. В кое от изреченията има пунктуационна грешка? а) Който говори много все ще каже нещо, което не е трябвало да каже. б) Заслужава голямо уважение този, който може с твърдост да понесе нещастието. в) Искате ли да мислят добре за вас, не говорете само добро за себе си. г) Учтивостта не струва нищо, а може да купи всичко.

Тест по български език № 3 - 6 клас

1. При коя от двойките думи има същото смислово съотношение както при двойката сокол – ястреб: а) лъв – пантера б) оазис – вода в) роза – цвете г) храст – бодли 2. При коя от двойките думи има същото смислово съотношение както при двойката гранит – паметник: а) глина – пясък б) фонтан – вода в) цветя – алея г) порцелан - ваза

Тест по български език № 4 - 6 клас

1. В кое изречение не е допусната пунктуационна грешка? а) Той познаваше всички, без него изобщо да го познават. б) Трябваше да подготвя всичко, без той разбира се да знае. в) Той попита, дали сме съгласни. г) Той се надигна от леглото и въпреки задушаващата хватка на съществото успя да промълви: "Всичко живо е трева!".