Контролна работа – 6 клас. Време на глагола. Причастия. Съюз. Междуметие. Частица

1. В кое изречение сегашното деятелно причастие изпълнява службата на допълнение? A) Приближаващият тръгна уверено към групата ученици. Б) Децата поздравиха учтиво приближаващия. B) Всички погледи бяха отправени към приближаващия човек. Г) Приближаващият човек се оглеждаше внимателно.

Езиков тест за 6 клас – БАН (Пиши правилно!)

Езиков тест за 6 клас – БАН (Пиши правилно!) Прочетете изреченията: За малко да пропусна да ви разкажа за ___________ . Каквото можах за другите, разказах, а себе си пренебрегнах. 1. С кое местоимение трябва да се допълни първото изречение, така че да се запази смисълът на текста?

Тест по БЕЛ за 6 клас

1.  С  кой  от  изразите  може  да  се  замени  подчертаният израз в изречението, без да се промени смисълът? Планината, силна и могъща, ни посрещна смълчана. а) макар да беше силна и могъща б) понеже беше силна и могъща в) която беше силна и могъща

Тест по БЕЛ - 6 клас

1. Кое изречение е сложно съчинено? а) След като се почеса, Лукчо върна писмото на майстор Гроздан и каза: б) - Благодаря, измислих . в) Никой не го попита какво беше измислил . 2. Кое изречение е сложно съставно?

Езиков тест - 6 клас

Прочетете текста: Бил хубав есенен ден. Хитър Петър отивал за едно далечно село. Изморил се по пътя и легнал под сянката на голям дъб. На земята под дървото имало много жълъди. Петър взел един жълъд, поогледал го, измерил с очи дъба и завъртял глава:

Тест по БЕЛ - 6 клас 2

1.  С  кой  от  изразите  може  да  се  замени  подчертаният израз в изречението, без да се промени смисълът? Планината, силна и могъща, ни посрещна смълчана. а) макар да беше силна и могъща б) понеже беше силна и могъща в) която беше силна и могъща

Тестови задачи по БЕЛ – 5 клас

1.В кой ред всички думи имат представки? а) разговор,безкраен, изход б) преглед, дом, хлебар в) избягам, надпис, глава г) размисъл, пътник, побягвам

Контролна работа – 5 клас. Думата – строеж, значение, правопис.

В коя от думите има правописна грешка (задачи 1 - 10)? 1.       А) юнак       Б) дивак       В) малак       Г) глупак 2. А) еденица     Б) единствен       В) единение       Г) единак

Годишно разпределение по БЕЛ за 7 клас (2014-2015 г.)

Тема на урока: 1. Запознаване с учебното съдържание по БЕ и Л-ра. (Учебници – изд. „Булвест 2000“). 2. Използване на текстове в различни сфери на общуване /Повторение и разширение/. 3. Художествена литература и анализ на художествен  текст. 

Контролна работа – 5 клас. Думите като части на речта.

В коя от думите има правописна грешка (задачи 1 - 6)? 1. А) седем   Б) осъм В) единайсет Г) четири 2. А) кой човек Б) кои хора В) кой момичета Г) кои деца