Учебна програма - БЕЛ - РП /6 клас/ по изд. "Анубис" /2017-2018/

Учебна програма - БЕЛ - РП /6 клас/ по изд. "Анубис" /2017-2018/

Тест по български език №1 - 6 клас

1. При коя от двойките думи има същото смислово отношение, както при двойката симфония - композитор? а)стихотворение - поема б) роман - писател в)училище - учител г)палка - диригент 2. В кое от изреченията не е допусната пунктуационна грешка? а)Сърцевината на дървото, от което се добива къна за коса, съдържа химическо вещество за, което се смята, че понижава кръвната захар.

Учебна програма по БЕЛ за 6 клас - разширена подготовка

Учебна програма по БЕЛ за 6 клас - разширена подготовка - 1 час седмично, по новата учебна програма

ТЕСТ – Сложни изречения – 6 клас

1. Какви са по състав изреченията в текста? С помощта на вечерния бриз ние се понесохме по тъмните води и скоро пристигнахме до каменния кей пред храма. Кратас привърза ладията към една от халките, пригодени за целта, и ме последва на брега.

ТЕСТ по български език - 6 клас (входно ниво)

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас Текст. Изречение. Дума. (начален преговор) Прочетете текста и решете задачите. Една вдовица имала едничък син. Подреждали къщата, хранели добитъка, орели, копаели, сеели, плевели, жънели. Стигало за тях. Имало и за продан. Месели бели погачи. Ран Босилек 1. Темата на текста е: - 1 т. а) Колко дълго се трудели майката и момчето б) Какво продавали вдовицата и синът в) Как живеели една вдовица и синът й г) Как подреждали къщата

Тестови задачи по БЕЛ за 6 клас /класна работа - ЗП/

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1-4: Изчезваме след 1000 години Човешката раса ще изчезне през следващото хилядолетие, предрече най-известният физик в света Стивън Хокинг. Той смята, че атмосферата все повече ще се нажежава и ще стане като на Венера, с вряща сярна киселина. Според него гигантска катастрофа. Той е особено притеснен от парниковия ефект.

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Входно ниво. (Вариант № 1)

Прочетете текста и решете задачите след него. Днес железопътният транспорт е един от най-надеждните и бързи начини за придвижване. Гарите са мястото, където хората чакат заминаването и пристигането на влаковете. Железопътният транспорт се е развил неимоверно много през последното столетие.

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Входно ниво. (Вариант № 2)

Прочетете текста и решете задачите след него. Плаването означава преди всичко да можеш да се ориентираш. В открито море капитанът заедно със своя екипаж следи пътя на кораба с помощта на морски карти. Пристанищата са местата, където се товарят и се разтоварват корабите. Влизането на кораб в пристанището е сложна маневра.

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Текстът и общуването. (Вариант № 1)

Прочетете двата текста и решете задачите след тях. Текст 1 От морфологична гледна точка думите в българския език се делят на изменяеми и неизменяеми. Изменяеми са частите на речта, които с помощта на формообразувателни морфеми променят формата си: съществителни имена, прилагателни имена, числителни имена, местоимения, глаголи.

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Текстът и общуването. (Вариант № 2)

Прочетете двата текста и решете задачите след тях. Текст 1 От синтактична гледна точка думите в българския език се определят в зависимост от службата, която изпълняват в изречението. Частите на изречението се делят на главни и на второстепенни. Главни части са подлогът и сказуемото, а второстепенни части са определението, допълнението, обстоятелственото пояснение и др.