Годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас (2014-2015 г.)

1. Запознаване с учебното   съдържание по БЕ. 2. Запознаване с учебното съдържание по литература.  3. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО 4. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО

ТЕСТ № 2 по български език - 5 клас (входно ниво)

Прочетете забавната народна приказка. Веднъж кумецът на Хитър Петър му отишъл на гости. Зарадвали му се и сложили трапезата, та да го нагостят. Гозбата била още вряла. Гостът бил гладен, побързал и почнал пръв. Набол на вилицата къс месо и го налапал наведнъж. Опарил се и започнал да мига

Тест по БЕЛ – 27 май 2011

Въпроси с избираем отговор Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 4. включително. Дадено е начало на гласуването за финала в международния конкурс „Европейско дърво на годината”, организиран от чешката фондация „Партньорство”. В него са включени за участие дървета от пет държави, сред които и България.

Годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас - чуждоезиков профил (2014-2015 г.)

Тема на урока: 1. Запознаване с учебното   съдържание по БЕ. 2. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО 3. Запознаване с учебното съдържание по литература 4. Николай Лилиев. Творческа биография – „Не съм живял, самин съм бил, смили се, тъмни боже!“

Класна работа – 5 клас. Звукови промени

Прочетете съветите за оцеляване сред природата от Нийл Чемпиън и отговорете на въпросите след текста. Горският пожар може да се разпространи много бързо, затова не се опитвайте да бягате, за да се спасите. Вместо това го заобиколете, ако е възможно, и то далеч от посоката, в която духа вятърът. Не се изкачвайте на по-високо място

Годишно разпределение по БЕЛ за 9 клас (2014-2015 г.)

1. Запознаване с уч. съдържание по БЕЛ, цели и задачи на обучението. 2. Начален преговор. Общонароден език. Книжовен език.  3. Норми на книжовния език. 4. Човешката словесност. Развитие на словесността.

Контролна работа – 5 клас. Местоимения

  Прочетете текста и изпълнете задачи от 1. до 8. включително. Старият щъркел посрещаше членовете на многобройната си фамилия със специално внимание. [...] На най-големия си син той каза: – Който си жали тоягата, не си обича децата – и го погледна многозначително с кръглите си очи.

Годишно разпределение по БЕЛ за 10 клас - ЗП (2014-2015 г.)

1. Запознаване с учебниците и учебното съдържание по БЕЛ. 2. БЕ. Текст и общуване.  Функции на текста в различни сфери на общуването.       3. Л. Ренесанс. Култура и литература на западноевропейския Ренесанс.  4. Л. Хуманизмът през епохата на Ренесанса. Ренесансовият модел за нравственост.

Годишно разпределение по БЕЛ за 10 клас - ЗП и ПП (2014-2015 г.)

1. Запознаване с учебниците и учебното съдържание по БЕЛ. 2. Текст и общуване.  Функции на текста в различни сфери на общуването.          3. Ренесанс. Култура и литература на западноевропейския Ренесанс. ПП.1. Запознаване с учебника и учебното съдържание  по БЕЛ – профилирана подготовка.

Класна работа № 3 – 7 клас (първи срок)

Прочетете текста и отговорете на въпросите към  него (1-7.) Иван Белин не се съмнява също, че вълчицата има и малки. На няколко пъти той можа да я види съвсем отблизо. Беше я виждал, когато тя, неусетена от кучетата, незабелязана и от него самия, току се появеше всичко на всичко