Годишно разпределение по БЕЛ за 12 клас - ЗП и ЗИП (2014-2015 г.)

1. Обучението по БЕЛ в 12 клас. Учебно съдържание. 2. Теми, идеи и мотиви в поезията на Ботев, Вазов, Яворов, Дебелянов /преговор/. 3. Теми, идеи и мотиви в прозата на Вазов, А. Константинов, Елин Пелин /преговор/. 4. Обучението по БЕЛ в профилираната ЗИП

Класна работа № 4 – 7 клас (първи срок)

Прочетете текста и отговорете на въпросите към  него (1-7 ) На нас ни правеше извънредно силно впечатление как едно дърво може да си е винаги зелено. През есента листата на дърветата окапваха и нашите гори потъваха до колене в шума. Нощем и тайно в шумата никнеха гъби.

Годишно разпределение по БЕЛ за 11 клас – 3 часа ЗП и 3 часа ПП

1.Начален преговор по литература. 2. Увод в обучението по български език. 3.Начален преговор. Научно общуване. Художествено общуване. Научен и художествен текст.   4. Българската литература в последните години преди Освобождението. 5. Христо Ботев - поетът, публицистът, гражданинът.

Контролна работа – 5 клас. Текст и общуване

Прочетете текста и изпълнете задачите към него (1. - 9.).           Петте ни едри овчарски кучета с големи глави и рунтави опашки бяха винаги при стадото. Неро стоеше вкъщи. За разлика от своите събратя той имаше малка глава, тънка опашка и гладък, късичък косъм. Муцуната му беше остра, а нозете и тялото дълги.

Тестови задачи по БЕЛ за 7-ми клас (входно ниво)

1. Частицата  не  НЕ  се пише слято с: а) наречия б) прилагателни имена в) причастия г) глаголи

Класна работа № 1 – 5 клас (втори срок)

Прочетете част от преразказа на повестта „Корабът с алените платна“ от Александър Грин и изпълнете задачите след текста. Бащата на Асол се отказал от моряшката професия, за да се грижи за дъщеря си. Той започнал да изработва дървени играчки. Асол ги носела на търговеца в града.

Тестови задачи по БЕЛ за 9-ти клас (входно ниво)

Прочетете внимателно текста и отговорете на въп­росите от 1 до 5. Роден съм на 30 ноември 1835 година в почти незабележимото селце Флорида, област Мънро, щата Мисури. Родителите ми са се преселили в Мисури в началото на тридесетте години.

Годишно разпределение - БЕЛ - РП /7 клас/ - 1 час /2018-2019/

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 7. КЛАС - 1 час

Структурни елементи на съчинението разсъждение

Структурните елементи на текста, помним, са във връзка с типа текст. Съчинението разсъждение е аргументативен текст. То не разказва, например жизнената история на автора на литературното произведение или историята, която повествователният литературен текст разказва. Съчинението разсъждение не описва, например пробудените при прочита на литературния текст емоционални преживявания, нито (предполагаемите) преживявания на писателя.

Трансформиращ преразказ от името на Бръчков (Немили-недраги" - трета глава)

Когато се върнахме с Македонски в кръчмата, Странджата вече беше подготвил обяда и чакаше своите обичайни посетители - хъшовете. Скоро те дойдоха, обядът започна. Докато се хранехме, те оживено приказваха по различни теми, надигайки чашите с вино. Всички вземаха участие в тях, единствено аз стоях в края и тихо обядвах. След като изпитите чаши загубиха своя брой, между хъшове избухна спор, който можеше да доведе до фатален край.