Контролна работа – 5 клас. Думата – строеж, значение, правопис.

В коя от думите има правописна грешка (задачи 1 - 10)? 1.       А) юнак       Б) дивак       В) малак       Г) глупак 2. А) еденица     Б) единствен       В) единение       Г) единак

Годишно разпределение по БЕЛ за 7 клас (2014-2015 г.)

Тема на урока: 1. Запознаване с учебното съдържание по БЕ и Л-ра. (Учебници – изд. „Булвест 2000“). 2. Използване на текстове в различни сфери на общуване /Повторение и разширение/. 3. Художествена литература и анализ на художествен  текст. 

Контролна работа – 5 клас. Думите като части на речта.

В коя от думите има правописна грешка (задачи 1 - 6)? 1. А) седем   Б) осъм В) единайсет Г) четири 2. А) кой човек Б) кои хора В) кой момичета Г) кои деца

Годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас (2014-2015 г.)

1. Запознаване с учебното   съдържание по БЕ. 2. Запознаване с учебното съдържание по литература.  3. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО 4. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО

ТЕСТ № 2 по български език - 5 клас (входно ниво)

Прочетете забавната народна приказка. Веднъж кумецът на Хитър Петър му отишъл на гости. Зарадвали му се и сложили трапезата, та да го нагостят. Гозбата била още вряла. Гостът бил гладен, побързал и почнал пръв. Набол на вилицата къс месо и го налапал наведнъж. Опарил се и започнал да мига

Тест по БЕЛ – 27 май 2011

Въпроси с избираем отговор Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 4. включително. Дадено е начало на гласуването за финала в международния конкурс „Европейско дърво на годината”, организиран от чешката фондация „Партньорство”. В него са включени за участие дървета от пет държави, сред които и България.

Годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас - чуждоезиков профил (2014-2015 г.)

Тема на урока: 1. Запознаване с учебното   съдържание по БЕ. 2. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО 3. Запознаване с учебното съдържание по литература 4. Николай Лилиев. Творческа биография – „Не съм живял, самин съм бил, смили се, тъмни боже!“

Класна работа – 5 клас. Звукови промени

Прочетете съветите за оцеляване сред природата от Нийл Чемпиън и отговорете на въпросите след текста. Горският пожар може да се разпространи много бързо, затова не се опитвайте да бягате, за да се спасите. Вместо това го заобиколете, ако е възможно, и то далеч от посоката, в която духа вятърът. Не се изкачвайте на по-високо място

Годишно разпределение по БЕЛ за 9 клас (2014-2015 г.)

1. Запознаване с уч. съдържание по БЕЛ, цели и задачи на обучението. 2. Начален преговор. Общонароден език. Книжовен език.  3. Норми на книжовния език. 4. Човешката словесност. Развитие на словесността.

Контролна работа – 5 клас. Местоимения

  Прочетете текста и изпълнете задачи от 1. до 8. включително. Старият щъркел посрещаше членовете на многобройната си фамилия със специално внимание. [...] На най-големия си син той каза: – Който си жали тоягата, не си обича децата – и го погледна многозначително с кръглите си очи.