Тест по български език № 8 - 7 клас

1. В кой ред подчертаните думи имат различно речниково значение? а) бодра песен - Песента ехти из полето. б) тъмна нощ - Пътувахме през нощта. в) рохкава пръст - Днес си порязах пръста. г) китна пролет - През пролетта птиците вият гнезда.

Входно ниво по Литература за 7 клас - тест 1

ТЕСТ  ЛИТЕРАТУРА – 7 клас (входно ниво) 1. Свържете имената на авторите с техните родни места. - 1 т. а) Любен Каравелов 1. Жеравна б) Иван Вазов 2. Байлово в) Йордан Йовков 3. Копривщица г) Елин Пелин 4. Сопот

Тест по български език № 9 - 7 клас

Прочетете текста и отговорете на въпросите 1 .— 4. Имало едно време малка долина в Централна Азия, която била охранявана от ято птици и хиляди отровни змии. Тази долина била земята на диамантите. Древните гърци вярвали, че те са частици от звездите, паднали на земята. Други твърдели, че са сълзите на Господ.

Класна работа/пробен изпит - 7 клас/ -2015 г.

Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 4.включително. Скъпоценните камъни се оценяват по красотата и по прецизността на обработката, затова външният вид е най-важното им качество. Една от характеристиките, които правят камъка красив или желан, е неговият цвят. Аметистът е вид кварц.

Тест по български език № 2 - 7 клас

1. В кое от изреченията има пунктуационна грешка? а) Който говори много все ще каже нещо, което не е трябвало да каже. б) Заслужава голямо уважение този, който може с твърдост да понесе нещастието. в) Искате ли да мислят добре за вас, не говорете само добро за себе си. г) Учтивостта не струва нищо, а може да купи всичко.

Тест по български език № 3 - 7 клас

1. При коя от двойките думи има същото смислово съотношение както при двойката сокол – ястреб: а) лъв – пантера б) оазис – вода в) роза – цвете г) храст – бодли 2. При коя от двойките думи има същото смислово съотношение както при двойката гранит – паметник: а) глина – пясък б) фонтан – вода в) цветя – алея г) порцелан - ваза

Тест по български език № 4 - 7 клас

1. В кое изречение не е допусната пунктуационна грешка? а) Той познаваше всички, без него изобщо да го познават. б) Трябваше да подготвя всичко, без той разбира се да знае. в) Той попита, дали сме съгласни. г) Той се надигна от леглото и въпреки задушаващата хватка на съществото успя да промълви: "Всичко живо е трева!".

Тест по български език № 5 - 7 клас

Прочетете текста и посочете правилния отговор на свързаните с него задачи от 1 до 8. „...Левски се бе посветил на своя народ със съзнанието, че рано или късно животът му ще бъде поискан, и когато този миг идва, той не търси милост от хората, нито пък опрощение от бога. „Пред бога и свободата грехове не съм сторил, но нека другите ми съгрешения останат непростени” - това са последните му думи.

Тест по български език №1 - 7 клас

1. При коя от двойките думи има същото смислово отношение, както при двойката симфония - композитор? а)стихотворение - поема б) роман - писател в)училище - учител г)палка - диригент 2. В кое от изреченията не е допусната пунктуационна грешка? а)Сърцевината на дървото, от което се добива къна за коса, съдържа химическо вещество за, което се смята, че понижава кръвната захар.

Тест (Начален преговор) – 7 клас

ТЕСТ. НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Прочетете текст 1 и текст 2 и ще си припомните основните характеристики на научния текст. Текст 1       Различни науки изследват човека и света, в който той живее. Познанието, до което достигат тези науки, се представя чрез научните текстове.