Тест (Годишен преговор) – 7 клас

ТЕСТ ГОДИШЕН ПРЕГОВОР БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Прочетете текста и се запознайте със схемата след него. Първите театрални прояви в България са свързани с читалищата, които са център на духовния и обществения живот на страната в средата на XIX век.

Тестови задачи по БЕЛ за 7 клас /външно оценяване/ - 2

1. С коя дума НЕ МОЖЕ да се продължи синонимният ред “настървен, озверен,разярен”: А) ожесточен Б) озлобен В) освирепял Г) озадачен

Тестови задачи по БЕЛ за 7 клас /външно оценяване/ - 3

Прочетете текста и разгледайте илюстрацията, за да отговорите на въпросите от 1 до 4: Клетката е структурна и функционална единица на всички живи организми и понякога е наричана "най-малката единица на живот". Тя може да се самообновява, саморегулира и самовъзпроизвежда. Някои организми, като бактериите, са едноклетъчни (съставени само от една клетка). Други организми, като човека, са многоклетъчни. Всяка форма на живот се основава на клетки. 

Тестови задачи по БЕЛ за 7 клас /изходно ниво/

1. Частицата  не  НЕ  се пише слято  с: а) наречия б) прилагателни имена в) причастия г) глаголи

Външо оценяване - Бел - 7 клас /21.05.2013 г./

Въпроси с избираем отговор. Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачите от 1. до 4. включително. Знаете ли, че най-употребяваното превозно средство е велосипедът. В началото на ХХ век колоезденето става масово както за удоволствие и за работа, така и за състезания. Броят на колоездачните клубове започва да расте непрекъснато от двете страни на Атлантика. През ХІХ век, преди появата на автомобила, много от пътищата са подобрени благодарение на широката употреба на велосипедите.

Примерен тест по БЕЛ за 7 клас /външно оценяване/

рочетете следния текст и отговорете на въпросите, свързани с него (1- 5 въпрос): Геометрията възникнала още в дълбока древност във връзка с практическите нужди на хората:измерване на разстояния, намиране лица на земни участъци и т.н. Думата “геометрия” е от гръцки произход и означава “земемерене” ( “геа”- земя, “метрон”- мярка). Учените от Древна Гърция векове наред събирали отделните геометрични факти, известни на вавилонците и египтяните.

Тест. Думата в езика – 7 клас

ТЕСТ  ДУМАТА В ЕЗИКА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Прочетете домашната работа на Мария Янкова и се запознайте с таблицата след текста. Текст 1 М.Я. До мен е Драгомир Каров, който е мой съученик. Добър ден, Драго. Може ли да ни разкажеш най-интересната си история от това лято?

Тест по литература – 7 клас - № 1

1.  Стихотворението "На прощаване" има подзаглавие: а.  в 1868 г. б.  през 1868 г. в.  в 1876 г. г.  1886 г.

Тест по литература – 7 клас - № 2

1. Защо баба Илийца, героиня от разказа „Една българка”, решава да помогне на бунтовника, когото среща в церовата гора: (Посочете неверния отговор) а. защото се надява Бог да спаси детето й б. защото високо цени делото на бунтовника

Тест по литература – 7 клас - №3

„Немили-недраги" – Иван Вазов 1. В повестта „Немили-недраги" самият Вазов е прототип на: а. Владиков б. Бръчков в. Македонски