Тест по литература – 7 клас - №4

1. Коя литературна творба НЕ е на Иван Вазов: а. „Немили – недраги” б. „Опълченците на Шипка” в. „Българският език” г. „Неразделни”

Класна работа № 3 – 7 клас (първи срок)

Прочетете текста и отговорете на въпросите към  него (1-7.) Иван Белин не се съмнява също, че вълчицата има и малки. На няколко пъти той можа да я види съвсем отблизо. Беше я виждал, когато тя, неусетена от кучетата, незабелязана и от него самия, току се появеше всичко на всичко

Класна работа № 4 – 7 клас (първи срок)

Прочетете текста и отговорете на въпросите към  него (1-7 ) На нас ни правеше извънредно силно впечатление как едно дърво може да си е винаги зелено. През есента листата на дърветата окапваха и нашите гори потъваха до колене в шума. Нощем и тайно в шумата никнеха гъби.

Класна работа № 1 – 7 клас (първи срок)

КЛАСНА РАБОТА № 1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Прочетете текста и се запознайте със схемата след него. Текст 1 Наметната с розовата си хавлия, Сияна излезе от съблекалнята. Около басейна имаше много хора, но Макс не се виждаше. Използвайки паузата между състезанието по скокове във вода, отборът

Класна работа № 2 – 7 клас (първи срок)

КЛАСНА РАБОТА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Прочетете текст 1 и се запознайте със схемата (текст 2), за да си припомните празниците. Текст 1 – Драги слушатели, намирам се в залата на драматичния театър, където всеки момент ще започне празничният концерт. До мен са няколко ученици. Добър ден!

Класна работа № 1 – 7 клас (втори срок)

КЛАСНА РАБОТА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Прочетете текста и се запознайте с таблицата след него. Ядливите гъби са служели за храна на човека още от древни времена. Древногръцкият учен Теофаст, живял през 370 – 285 г. пр.н.е., описва в трудовете си печурката, трюфелите и много други гъби.

Класна работа № 2 – 7 клас (втори срок)

КЛАСНА РАБОТА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Прочетете текстовете. Те ще са ви полезни при националното външно оценяване (НВО). Текст 1 УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по български език и литература. Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е верният, и с кратък свободен отговор.

Контролна работа – 7 клас. Българинът във възрожденския свят (Вариант 1)

1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. A) Поетическите творби на Добри Чинтулов съдържат директен призив за националноосвободителна борба. Б) Централният образ в поезията на Чинтулов – юнакът, е характерен за народното творчество.       B) Стихотворенията на Чинтулов имат автобиографичен, документален характер – отразяват участието на поета в революционните борби.

Контролна работа – 7 клас. Човекът в обществото – норми, ценности, конфликти (Вариант 1)

1. Посочете грешното твърдение. A) Алеко Константинов произхожда от заможно семейство и получава много добро образование. Б) Пенчо Славейков и Яворов са съмишленици по отношение на развитието на българската поезия. В) Елин Пелин знае много добре колко усилна е жътвата за селяните, защото е израснал в Добруджа.

Контролна работа – 7 клас. Българинът във възрожденския свят (Вариант 2)

1. В кой ред елементите на сюжета и композицията са подредени ПРАВИЛНО? A) развръзка, експозиция, кулминация, завръзка, епилог Б) завръзка, епилог, кулминация, развръзка, експозиция B) експозиция, развръзка, кулминация, завръзка, епилог Г) експозиция, завръзка, кулминация, развръзка, епилог