Тест по български език и литература № 1 – 7 клас

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 7 клас Прочетете текста и отговорете на въпросите 1.-6. На въпроса: „Кой е Вазов?“, поколения наред дават отговор: „първият“, „най-честит български поет“, „Патриархът“, „народен поет“, „национален класик“, „Poeta laureatus", Дядо Вазов.... По-труден е въпросът: „Какво е Вазов?“

Тестови задачи за класна работа по БЕЛ за 7 клас - I срок

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1. – 5. вкл. Бурано – островът, който е един от най-големите в лагуната на Венеция, има около 4800 жители и предлага спокойствие, за което

Тест за определяне на входното ниво №1 – 7 клас.

1. Авторът на „Художник“ е: A) Иван Вазов Б) Любен Каравелов B) Елин Пелин Г) Веселин Ханчев 2. Кой герой е от „Косачи“? A) Огнянов Б) Благолаж B) Стефчов Г) Еньо

Тест за определяне на входното ниво №2 – 7 клас.

1. Авторът на „Бъчва със знания“ е: A) Марк Твен Б) Джералд Даръл B) Антоан дьо Сент Екзюпери Г) Бранислав Нушич 2. Кой герой е от „Серафим“?       A) Огнянов       Б) Лазо       B) Стефчов       Г) Еньо

ТЕСТ. Входно равнище. Български език – 7 клас (Вариант 1)

1. В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними? А) търся игла в купа сено – търся си белята Б) тъка на два стана – тъка си чергата В) тегля чертата – тегля ушите Г) бие ме парата – нямам пукната пара 2. В кой от отговорите има само причастия? А) недопит, шеговит, схванал Б) засъхнал, пробит, шумящ В) свистящ, непокрит, кисел Г) квадратен, прегракнал, укрепващ 3. В кой от отговорите е допусната правописна грешка?

ТЕСТ. Входно равнище. Български език – 7 клас (Вариант 2)

1. Кой ред съдържа само местоимения? А) нима, се, онази Б) някой, никого, нещо В) нечия, някой, тук Г) сме, си, своите 2. В кое от изреченията е допусната грешка при членуването? А) Романът не съм чел, но съм гледал филма. Б) Учителите ни – математикът и историкът, бяха с нас на лагера. В) Аз бях единственият ученик, спечелил място на втория кръг на олимпиадата. Г) Лакътят ме болеше и затова отидох при лекаря си.

Тест. Думата като речникова единица – 7 клас

ТЕСТ ДУМАТА КАТО РЕЧНИКОВА ЕДИНИЦА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Прочетете текста, за да разберете дали в Черно море има китове. Запознайте се и с таблицата след текста. Текст 1 Официалните научни данни сочат, че китове са наблюдавани поне няколко пъти в края на пo-миналия век.

ТЕСТ. Входно равнище. Литература – 7 клас (Вариант 1)

1. Кой не е герой от творбата „Серафим”: А) Павлина Б) Еню В) Иван Г) Пенка 2. „Косачи” е разказ, написан от: А) Йордан Йовков Б) Николай Хайтов В) Иван Вазов Г) Елин Пелин 3. Кой от изброените мотиви се появява в края на стихотворението „Хубава си, моя горо“? А) мотивът за живота в града, противопоставен на живота сред природата Б) мотивът за лишените от сетива хора, които не оценяват хубостта на гората

ТЕСТ. Входно равнище. Литература – 7 клас (Вариант 2)

1. Творбата „Серафим” е: А) повест Б) роман В) разказ Г) литературна приказка 2. Какъв художествен похват е използвал Йовков в откъса: „Две-три врабчета подскачаха към Серафим и той се пазеше да не мръдне, за да могат да си вземат някоя трохичка.”: А) художествен детайл Б) олицетворение В) хипербола Г) сравнение 3. Каква е истинската професия на Джордж – учител на Джери на о. Корфу?

Примерен тест за класна работа №1 (7 клас - 2014 г.)

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1. – 5. вкл. Бурано – островът, който е един от най-големите в лагуната на Венеция, има около 4800 жители и предлага спокойствие, за което Градът на гондолите не може и да