Учебна програма - БЕЛ - РП /9 клас - 1 час/ по изд. "Анубис" /2018-2019/

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕВЕТИ КЛАС В ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА

Тест по български език №1 - 9 клас

1. При коя от двойките думи има същото смислово отношение, както при двойката симфония - композитор? а)стихотворение - поема б) роман - писател в)училище - учител г)палка - диригент 2. В кое от изреченията не е допусната пунктуационна грешка? а)Сърцевината на дървото, от което се добива къна за коса, съдържа химическо вещество за, което се смята, че понижава кръвната захар.