Мотивът за отмъщението в "Електра" от Еврипид

В “Eлектра” стои митът за царския род на Атридите. Много текстове разказват за съдбата на победителите в Троянската война, сред които най-известната може би е Омировата поема “Одисея”, в която е представено дългото пътуване към родната Итака. Още в тази поема се загатва за невярната съпруга на Агамемнон –  Клитемнестра. С помощта на любовника си Егист тя убива ахейския вожд. В “Електра” са представени събитията няколко години след жестокото убийство

Образът на Електра

Старогръцката литература изобилства от различни трактовки на древните митове. Така срещаме няколко варианта на произведения, изградени върху един и същи мит. Есхил, Софокъл и Еврипид създават трагедии върху легендата за Орест и сестра му Електра. В основата на произведенията стои разказа за семейството на Агамемнон. Легендарният владетел, участвал в десетте години на Троянската война загива от ръката на невярната си съпруга.

Нововъведенията в трагедията "Електра"

Трагедията "Електра" представя в пълнота посочените особености на драматургичния маниер на Еврипид. В неговата интерпретация се откриват редица нови моменти спрямо оформилата се традиция. На първо място героинята има водеща роля в организирането на отмъщението. Нейната мотивация е разгърната детайлно в пролога и парода. В нетипичното за трагедия пространство – пред бедната селска хижа – героинята окайва своето настояще.

Еврипид - "Електра"

Биографични данни:  Еврипид е роден в остров Саламин през 480г. пр.Хр. Произхожда от знатен род и получава много добро образование. Като човек е много скромен и затворен в себе си. Притежава най-голямата библиотека в Атина. Умира 406 г.