Курсова работа - За обучението и възпитанието на учениците по БДП в пети клас - „ Моят велосипед”

В резултат на обучението по безопасност на движението по пътищата в 5 клас всеки ученик трябва да умее да управлява безопасно своя велосипед в позната, близка до дома обстановка. Да може да регулира велосипеда и да го управлява по различни маршрути, като се съобразява с изискванията за място, скорост, дистанция и интензивност на движението.