Библия — Нов завет

 

ОТ МАТЕЯ СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ

    ГЛАВА 1.

    1. Книга за живота на Иисуса Христа, Син Давидов, Син Авраамов.
    2. Авраам роди Исаака; Исаак роди Иакова; Иаков роди Иуда и братята му;
    3. Иуда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрома; Есром роди Арама;
    4. Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона;
    5. Салмон роди Вооза от Раав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Иесея;
    6. Иесей роди цар Давида; цар Давид роди Соломона от Уриевата жена;
    7. Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса;
    8. Аса роди Иосафата; Иосафат роди Иорама; Иорам роди Озия;
    9. Озия роди Иоатама; Иоатам роди Ахаза; Ахаз роди Езекия;
    10. Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон роди Иосия;
    11. Иосия роди Иоакима; Иоаким роди Иехония и братята му — през време на преселението Вавилонско.
    12. А след преселението Вавилонско Иехония роди Салатииля; Салатиил роди Зоровавеля;
    13. Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиакима; Елиаким роди Азора;
    14. Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди Елиуда;
    15. Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан роди Иакова;
    16. Иаков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Иисус, наричан Христос.
    17. И тъй, всички родове от Авраама до Давида са четиринайсет рода; и от Давида до Вавилонското преселение — четиринайсет рода; и от Вавилонското преселение до Христа — четиринайсет рода.
    18. А рождението на Иисуса Христа стана тъй: след сгодяване на майка Му Мария за Иосифа, преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Духа Светаго.
    19. А Иосиф, мъж й, понеже беше праведен и не желаеше да я осрами, поиска тайно да я напусне.
    20. Но когато намисли това, ето, Ангел Господен му се яви насъне и каза: Иосифе, син Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си; защото заченалото се в нея е от Духа Светаго;
    21. тя ще роди Син, и ще Му наречеш името Иисус; защото Той ще спаси народа Си от греховете му.
    22. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който каза:
    23. „ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил“*, което ще рече: с нас е Бог.
    [* Това място е по превода на 70-те, по който новозаветните свещени писатели току-речи изключително привеждат в съчиненията си места от Ветхия Завет.]
    24. Като стана от сън, Иосиф направи, както му бе заповядал Ангелът Господен, и прие жена си.
    25. И не познаваше я, докле тя роди своя първороден Син; и той Му нарече името Иисус.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave