Библия — Стар завет

    Първа книга Моисеева
    Битие

    Глава 1.

    1. В начало Бог сътвори небето и земята.
    2. А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над бездната, и Дух Божий се носеше над водата.
    3. Рече Бог: да бъде светлина. И биде светлина.
    4. Видя Бог, че светлината е добро нещо, и отдели Бог светлината от тъмнината.
    5. Светлината Бог нарече ден, а тъмнината — нощ. Биде вечер, биде утро — ден един.
    6. И рече Бог: да има твърд посред водата, и тя да дели вода от вода. (Тъй и стана.)
    7. И създаде Бог твърдта, и отдели водата, що беше под твърдта, от водата над твърдта. Тъй и стана.
    8. Твърдта Бог нарече небе. (И видя Бог, че това е добро.) Биде вечер, биде утро — ден втори.
    9. И рече Бог: да се събере водата, що е под небето, на едно място, и да се яви суша. Тъй и стана. (Водата под небето се събра на местата си, и се яви суша.)
    10. Сушата Бог нарече земя, а събраните води — морета. И видя Бог, че това е добро.
    11. И рече Бог: да произведе земята злак, трева, що дава семе (по свой род и подобие), и плодно дърво, що дава според рода си на земята плод, чието семе си е в него. Тъй и стана.
    12. И произведе земята злак, трева, що дава семе по свой род (и подобие), и (плодно) дърво, що дава (на земята) плод, чието семе си е в него според рода му. И видя Бог, че това е добро.
    13. Биде вечер, биде утро — ден трети.
    14. И рече Бог: да бъдат светила на небесната твърд, (за да осветляват земята и) да отделят ден от нощ и да бъдат знакове и за времена, и за дни, и за години;
    15. да бъдат те светила на небесната твърд, за да светят на земята. Тъй и стана.
    16. И създаде Бог двете големи светила; по-голямото светило да управлява деня, а по-малкото светило да управлява нощта, създаде и звездите;
    17. и ги постави Бог на небесната твърд, за да светят на земята,
    18. да управляват деня и нощта и да отделят светлина от тъмнина. И видя Бог, че това е добро.
    19. Биде вечер, биде утро — ден четвърти.
    20. И рече Бог: да произведе водата влечуги, живи души; и птици да полетят над земята по небесната твърд. (Тъй и стана.)
    21. И сътвори Бог големи риби и всякакъв вид животни-влечуги, които произведе водата, според рода им, и всякакви пернати птици според рода им. И видя Бог, че това е добро.
    22. След това Бог ги благослови и рече: плодете се и множете се и пълнете водите в моретата, и птиците да се множат на земята.
    23. Биде вечер, биде утро — ден пети.
    24. И рече Бог: да произведе земята живи души според рода им, добитък и гадини, и земни зверове според рода им. Тъй и стана.
    25. И създаде Бог земните зверове според рода им, и добитъка според рода му, и всички земни гадове според рода им. И видя Бог, че това е добро.
    26. След това рече Бог: да сътворим човек по Наш образ, (и) по Наше подобие; и да господарува над морските риби, и над небесните птици, (и над зверовете) и над добитъка, и над цялата земя, и над всички гадини, които пълзят по земята.
    27. И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори.
    28. И благослови ги Бог, като им рече: плодете се и множете се, пълнете земята и обладайте я и господарувайте над морските риби (и над зверовете), над небесните птици (и над всякакъв добитък, над цялата земя) и над всякакви животни, които пълзят по земята.
    29. И рече Бог: ето, давам ви всякаква трева, що дава семе, каквато има по цялата земя, и всякакво дърво, чийто плод е дървесен и дава семе — това ще ви бъде за храна;
    30. а на всички земни зверове, на всички небесни птици и на всяка (гадина), която пълзи по земята и има жива душа, дадох за храна всичкия злак тревист. Тъй и стана.
    31. И видя Бог всичко, що създаде, и ето, беше твърде добро. Биде вечер, биде утро — ден шести.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave