Вариант 3

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ВХОДНО НИВО - IX КЛАС

ИМЕ, ФАМИЛИЯ:........................................................................................... КЛАС:........№......


Прочетете текста и изпълнете задачи 1 – 6.
     „Храмът на Артемида Ефеска е един изключителен и неповторим земен дом на боговете. Който веднъж го зърне, ще се убеди, че тук земята и небето са сменили местата си и светът на безсмъртните богове се е преместил от небето на земята.“
     Така Филон започва да описва постройката, която всички хора от древността провъзгласяват единодушно за най-възхитителната в света. „Ловджийката със златното вретено“, „богинята с доблестен характер“, „девойката, достойна за уважение“ – така Омир нарича Артемида, прекрасната и вечно млада богиня, чиято земна обител бил ефеският храм. Тя била дъщеря на Зевс, върховния древногръцки бог, властелина на богове и хора, който обитавал високия Олимп. Хезиод пише в „Произходът на боговете“: „Отначало бил Хаос, от него произлязло всичко и богинята на земята Гея, която после родила бога на небето Уран. От брачния съюз на тези две божества възникнал родът на страшните великани Титаните, а най-малкият от тях, Кронос, свалил Уран от трона и заграбил властта. Тъй като се страхувал, че неговите деца ще сторят същото с него, той изяждал всяко от тях веднага щом се родяло, не успял да изяде само най-малкото, Зевс, което неговата съпруга и сестра Рея родила тайно на остров Крит. Опасенията на Кронос се оправдали – когато Зевс пораснал и възмъжал, той го принудил да върне на бял свят неговите братя и сестри, надвил го след тежка борба и се провъзгласил за върховен господар на небето и земята; на брат си Посейдон оставил властта над морето, а на Хадес, втория си брат – властта над подземното царство.

1. Баща на Артемида е: - 1 т.
а) Кронос                        б) Хадес                 в) Посейдон                         г) Зевс

2. Кое от следните твърдения НЕ е вярно според разказаната в текста легенда? – 1 т.
а) Рея е майка на Зевс.                         б) Рея е сестра на Кронос.
в) Рея е жена на Кронос.                      г) Рея е сестра на Зевс.

3. Кое от следните твърдения е вярно според разказаната в текста легенда? – 1 т.
а) Посейдон е бог на подземното царство.             б) Хадес е бог на морето.
в) Зевс е господар на небето и земята.                   г) Артемида е богиня на любовта.

4. Посейдон получава властта над морето, а Хадес – властта над подземното царство, по волята на: – 1 т.
а) Зевс                       б) Кронос                      в) Уран                                  г) Титаните

5. Артемида е определена като богинята с доблестен характер от: – 1 т.
а) Хезиод                   б) Филон                       в) Омир                                 г) Софокъл

6. Автор на „Произходът на боговете“ е: – 1 т.
а) Хезиод                    б) Омир                        в) Филон                               г) неизвестен

7. За всяко празно място избери най-уместния от изразите, записани под текста – 4 т.
Главната и (а) .................................... част от работата по реконструкцията на московския Болшой театър – укрепването на постройката, вече е завършена, съобщи ръководителят на Роскултура Михаил Швидкой, цитиран от ИТАР-ТАСС.
Ремонтираното историческо здание на Болшой театър ще бъде открито с (б) ......................................... на операта на Михаил Глинка „Руслан и Людмила“. На 18 и 19 ноември 2009 г. театърът ще посрещне на сцената първите си чужди гости – миланската „Ла Скала“. Реконструкцията на главната сграда на Болшой театър, включваща (в) ...................................... на основите, започна през 2005 г. Тогава са били открити 15 пукнатини по носещите стени и се е наложило да бъдат поставени над 2000 специални пилота. След реконструкцията основната сцена на театъра ще бъде разширена два пъти. Ще се увеличи и самата (г) .............................. на театъра, той ще се сдобие с най-съвременното осветление, звуково и видео оборудване. Ще се подобри многократно и акустиката. Ще бъде възстановен по исторически образци старият паркет на театъра, който е бил заменен по съветско време с друг.

а) най-сложната, най-атрактивната, най-просторната 
б) варианта, версията, премиерата
в) укрепването, построяването, издигането 
г) площ, територия, повърхност

8. Попълни празните места с правилната форма на думите. – 10 т.
а) съществително име
Във всяка паралелка трябва да има минимум 18 (ученик) ....................................... , защото в противен случай трите (клас) .............................. ще се разформироват.
б) местоимение
Учениците не знаят към (кой)  .......................... да се обърнат за повече информация относно своето кандидатстване и дали ще могат да разчитат на (някой) ..................................... за консултации.
в) членувана форма (с пълен или кратък член в единствено число) (ръководител).................................... на експедицията представи (свой) ..................... отчет за изпълнението на (проект) .................................., като изтъкна заслугите на (най-опитен) ............................... от участниците.    
г) форма за учтивост
Госпожо, бихте ли (бил) ................. така (добър) ................................... да ми подадете чантата?

9. В кое от изреченията е допусната граматична грешка? – 1 т.
а) Това беше неговия най-голям блян.
б) Първото място на този турнир е най-сериозният му успех. 
в) Звънеца чакаха и учители, и ученици.
г) Победителят в състезанието беше определен от публиката.

10. В кое от изреченията е допусната граматична грешка? – 1 т.
а) За никого поражението не е приятно.                       б) Тя е човекът, без който не мога да се справя. 
в) Търсите ли някого?                                                     г) Не мога да се сетя за кого ми говориш.

11. В кое от изреченията е допуснато двусмислие? – 1 т.
а) Вазов изразява своята любов към България, посвещавайки й най-хубавите си творби.
б) Чрез тези аргументи той доказа убедително своята оригинална теза.
в) В творбата писателят възкресява неговите спомени от собственото му детство.
г) Майките, мислейки непрекъснато за децата си, забравят грижата за самите себе си.

12. Кое от изброените наименования е написано правилно? – 1 т.
а) Български държавни железници                        б) Министерство на Вътрешните работи 
в) съюз на българските учители                             г) Национална Спортна Академия

13. В коя от подчертаните думи е допусната правописна или граматична грешка? – 1 т.
(Общо условие за задачи 13 и 14.) – 1 т.
При изобразяването на големия исторически сюжет за национално-освободителните (а) борби авторът (б) се обляга преди всичко на възможностите на романтическия (в) подход – сюжетът (г) е ориентиран към изключителното и драматичното, на композицията са присъщи изненадите и резките обрати.

14. Вазовият (а) творчески интерес към битието на българите като настояще, минало и бъдеще е мотивиран (б) от характера на контекста в 80-те години на 19. век, времето непосредствено (в) след  освобождението (г) на България.

15. Коя от думите е написана НЕПРАВИЛНО? – 1 т.
а) вдъхновенна             б) свещена                      в) мигновена                      г) ранна

16. Кое от изброените наименования е написано правилно? – 1 т.
а) Българска Народна Банка                                       б) Министерство на Държавната администрация 
в) Национален комитет по горите                               г) българска федерация по лека атлетика

17. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка? – 1 т.
а) Трябва да е бързал, защото не беше сварил да опаше червения си пояс. 
б) И като се обръщаше и посочваше към нея, казваше нещо засмян.
в) Когато звънците зазвъняха, показа се синът му.
г) Не беше човек, който можеше да си прости своя грях и не се остави, докато не ги намери.

18. В кой вариант НЕ е допусната пунктуационна грешка? – 1 т.
а) Селянинът спря, след като направи няколко крачки въз баира остави коня и се затича към ямата гдето беше вълкът.
б) Селянинът спря, след като направи няколко крачки въз баира, остави коня и се затича към ямата, гдето беше вълкът.
в) Селянинът спря след като направи няколко крачки въз баира, остави коня и се затича към ямата, гдето беше вълкът.
г) Селянинът спря, след като направи няколко крачки въз баира остави коня и се затича към ямата, гдето беше вълкът.

19. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка? – 1 т.
а) Сега, на път към самия край на света, всеки от тях ще избере на коя страна да застане в титаничната финална битка.
б) Много хора обичат да танцуват, но наистина малцина имат истински талант. 
в) Читателят попада в светове, които макар и измислени, изглеждат реално съществуващи.
г) Безкрайно малка отначало, Вселената се е разширявала по-бързо, отколкото можем да си представим.

20. В текста са пропуснати 9 запетаи. Поставете ги. – 9 т.
Денят беше студен и ветровит. Гонени от силния северен вятър към окрайнините на селото долитаха стотици прелетни птици за да търсят закрила от студа и глада. Орляци от пойни дроздове и скворци дъждосвирци със златисти очи калугерици с широки траурни крила жълтунки и гълъби напущаха равнината понесени от вятъра. Целият този птичи свят търсеше спокоен кът за да си отпочине да се нахрани и стопли след дългия път от юг.
Една рекичка с високи брегове обрасли с върби която лъкатушеше между зеленчуковите градини на селото служеше на птиците за пътеводител.

21. В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка? – 1 т.
а) Харесвам всички цветя, но любими са ми белите и червени рози.
б) Трептенето на чудните звуци на родопските гайди изпълни душата му с блаженство.
в) Качвайки се в автобуса, погледът му попадна на красиво момиче с розов шал. 
г) След наводнението подпомагаме и съдействаме на всички пострадали.

22. В кое изречение е допусната грешка при членуването? – 1 т.
а) Проф. Петров – най-добрият познавач на поемата, представи новия превод. 
б) Магазинът няма да работи през почивните дни.
в) Начело в класацията за събитие на месеца излезе пожара в Рила.
г) Подмяната на остарелите автобуси ще бъде приоритетният проект на общината през тази година.

23. В кое изречение НЕ е допусната грешка при членуването? – 1 т.
а) Порива към свободата поражда невероятният кураж, характерен за героите.
б) Призът беше получен лично от председателят на Съюза на природозащитните организации.
в) В храма се пази икона на св. Димитър Солунски – защитникът на града. 
г) Повдигна се и въпросът, който тревожеше младежа.

24. В кой от редовете думите НЕ са антоними? – 1 т.
а) превъзходство – преимущество                 б) изключителен – обикновен
в) сила – немощ                                               г) излишен – необходим

25. Кое от устойчивите словосъчетания има значение действам безотговорно, без да се съобразявам с каквито и да е правила? – 1 т.
а) вървя в крак                                                б) вървя по гайдата на някого 
в) вървя през просото                                    г) вървя по течението

26. Коя от изброените роли НЕ е характерна за Прометей според старогръцкия мит? – 1 т.
а) мъченик, който страда дълго, но накрая съжалява за стореното 
б) защитник и благодетел на човечеството
в) мъдрец, който дава разумни съвети
г) дядо на Елин – родоначалника на древните елини

27. Коя от героините на произведение на античната литература произнася думите: „Не за вражда – за обич съм създадена!“? – 1 т.
а) Андромаха               б) Антигона                в) лирическата героиня на „Любов“         г) Исмена

28. Кой според Библията е посрещнат в Йерусалим с викове: Осанна!? – 1 т.
а) Адам                        б) Мойсей                    в) Авел                                          г) Исус

29. От коя творба е откъсът? – 1 т.
Особено обичаше да чете любовни излияния и покани за двубой, дето често намираше писания като следните: „Правдивостта на неправдата в отношенията ви към правдата ми дотам накърнява чувството ми към правда, че право се оплаквам от вашата красота…“. Или пък: „Високите небеса на вашата божественост, които по божествен начин ви прикрепят към звездите, ви правят достойна за достойнството, което с право удостоява вашето величие…“.

а) „Дон Кихот“                                                                                    б) „Илиада“
в) Пространното житие на Константин-Кирил Философ                г) „Хамлет“

30. В кой от редовете произведение и автор НЕ са свързани правилно? – 1 т.
а) „Любов“ – Сафо                                                  
б) „За буквите“ – Константин Преславски 
в) „Декамерон“ – Джовани Бокачо
г) сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи...“) – Уилям Шекспир

31. В кой от редовете герой и произведение са свързани правилно? – 1 т.
а) Гертруда – „Дон Кихот“                       б) Креон – „Антигона“
в) Саладин – „Хамлет“                            г) Хекуба – „Декамерон“

32. В кой от редовете е допусната правописна грешка? – 1 т.
а) насред, предвид, оттатък                     б) упреквам, увековечавам, установявам 
в) бонбон, комфорт, понпон                    г) рождени, писмени, постоянни

33. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка? – 1 т.
а) неоценявам                                     б) не оценяван 
в) неоценявайки                                  г) неоценяващ

34. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? – 1 т.
а) И той бързаше сега, за да спаси, ако даде Бог и децата си, и къщата си, и нивата си.
б) Повечето от авторите, които цитираш, са неизвестни на широката публика. 
в) Преди да дадат старта, спринтьорът се прекръсти.
г) Стопанинът на бирарията беше немец, неуспял още да се американизира.

35. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка? – 1 т.
а) В късните спортни новини на четвърти канал, съобщиха за сензационната загуба на тенисиста, предварително сочен за фаворит в турнира.
б) Не можеше, да се противоречи, да се спори, да се пита и разпитва.
в) Изтръпна, когато наблизо чу шум, но скоро видя кучето си, което се примъкна към него.
г) Публиката започна да ръкопляска бурно, чак когато на сцената се появи звездата.

36. В кое изречение е допусната граматична грешка? – 1 т.
а) Колкото и да се стараем, няма да успеем да завършим проекта си в срок. 
б) Дълго време се чудехме кого да поканим за коментар в нашето студио.
в) На почетната стълбичка се изкачиха полският, шведският и японският отбор.
г) Момичето не спази даденото обещание и не остана изненадана, че класът беше…

37. Защо създателят на славянската азбука е посрещнат радушно в Рим според Пространното житие на Константин-Кирил Философ? – 1 т.
а) защото е неподражаем оратор                         б) защото е учен от световна величина 
в) защото носи мощите на папа Климент            г) защото е способен да реформира Църквата

38. От коя творба е откъсът? – 1 т.
Много години по-късно, по Божие повеление, се намериха седемдесет мъже, които преведоха [Библията] от еврейски на гръцки език. А славянските Книги сам свети Константин, наричан Кирил, [той] и буквите създаде, и Книгите преведе за малко години, а те – мнозина и за много години. 
а) Библията                                     б) Пространното житие на Константин-Кирил Философ 
в) „Азбучна молитва“                      г) „За буквите“

39. В кой от редовете произведение и автор НЕ са свързани правилно? – 1 т.
а) „Хамлет“ – Уилям Шекспир                             б) „Дон Кихот“ – Джовани Бокачо 
в) „За буквите“ – Черноризец Храбър                 г) „Антигона“ – Софокъл

40. В кой от редовете герой и произведение са свързани правилно? – 1 т.
а) Офелия – „Антигона“                              б) Креон – „Декамерон“ 
в) Дулсинея – „Дон Кихот“                          г) Исмена – „Илиада“

 

 

 

 

Отговори – входно ниво – 9 клас:
 Максимален брой: 60 т.
 
1. г;    2. г;    3. в;    4. а;    5. в;     6. а;

7. 
а) най-сложната; 
б) премиерата; 
в) укрепването; 
г) площ;

8. 
а) ученици, класа;
б) кого, някого; 
в) ръководителят, своя, проекта, най-опитния;
г) били, добра;

9. а ;  10. б;   11. в;  12. а;   13. а;   14. г;   15. а;   16. в;  17. г;   18. б;  19. в;

20. Денят беше студен и ветровит. Гонени от силния северен вятър (,) към окрайнините на селото долитаха стотици прелетни птици (,) за да търсят закрила от студа и глада. Орляци от пойни дроздове и скворци (,) жълтунки и гълъби напущаха равнината (,) понесени от вятъра. Целият този птичи свят търсеше спокоен кът (,) за да си отпочине (,) да се нахрани и стопли след дългия път от юг.
Една рекичка с високи брегове (,) обрасли с върби (,) която лъкатушеше между зеленчуковите градини на селото (,) служеше на птиците за пътеводител.

21. в;    22. в;  23. г;    24. а;    25. в;  26.а;    27. б;    28. г;  29. а;    30. б; 31. б;  32. в;    33. г;   34. а;    35. в;    36. г;  37. в;   38. г; 39. б;  40. в. 

Скала за оценяване при максимален брой 60 точки

Скала за оценяване
 
Точки    Оценка    Приравнена оценка
60 – 53 т.    6,00 – 5,53    Отличен 6,00
52 – 38 т.    5,46 – 4,53    Мн. добър 5,00
37 – 23 т.    4,46 – 3,53    Добър 4,00
22 – 15 т.    3,46 – 3,00    Среден 3,00
14 – 0 т.    2,93 – 2,00    Слаб 2

@bgmateriali.com

Изтеглиsave