ВЪЛШЕБНИТЕ ПРИКАЗКИ - СТРЕМЕЖ НА ЧОВЕКА КЪМ ДОБРО И ЩАСТИЕ

Вълшебните приказки са съществен дял и етап от развитието на народното творчество на всеки народ. Те отразяват желанието на хората за по-добър и по-справедлив живот. В тези приказки живее вечната мечта - стремеж към недостижимото наяве щастие, което обаче се оказва осъществимо и реално в прелестния свят на вълшебствата. За да достигне до жадуваното щастие, човек извървява дълъг път, осеян с безброй трудности. Героят на вълшебните приказки е силен, доблестен и изпълнен с вяра в доброто. Той води трудна и мъчителна борба със злото, борба на живот и смърт, за да се противопостави на разрушителните невидими сили и да осъществи желаната хармония. Всички събития във вълшебните приказки са свързани с поведението на този централен герой, който не само е надарен със сила и добро сърце, но и спечелва на своя страна т. нар. „чудесни помощници" със свръхестествени способности.

В началото на приказката винаги се случва някаква беда, в резултат на която героят е несправедливо наказан или ощетен. Той често е изгонен от дома, лишен от наследство и принуден да тръгне по света, по предопределения му дълъг път, който понякога го води към далечни царства, „през девет земи в десета“. Очакват го приключения, опасности и препятствия, при преодоляването на които се изявяват необикновените му заложби. Композицията на приказката се изгражда в съответствие с преместването на героя в пространството, когато му се налага да пътешества и да изпълнява неизпълнимите за обикновен човек задания. Постоянно променящото се място на действието във вълшебните приказки в случая играе двойна роля: макар то да съществува, изпитваме усещането, че сякаш изчезва, тъй като в един миг може да бъде напуснато от действащите лица.

Завръзката на всяка приказка е първоначалното несправедливо отношение към героя, което го принуждава да тръгне на път. Това му дава възможност да опознае света, да разшири познанията си и да се срещне с различни хора в близки и далечни земи. По света има и добро, и зло. За да спечели изтощителната битка със злото, на героя му е необходима помощ независимо че притежава смелост, бърз и изобретателен ум, а понякога и изключителна хитрост. Подкрепят го най-често добри феи, мъдри магьосници и отзивчиви животни, които преди да му помогнат, го подлагат на изпитание. Проверката на добродетелите на героя е изключително важно условие за утвърждаването му като достоен избраник на съдбата, призван да извърши промяната към добро.

Това обяснява необходимостта от поставянето на най-различни изисквания и задачи пред него. Към тях например спада забраната за сън, която трябва на всяка цена да бъде спазена. Ако успее да преодолее всички препятствия, приказният герой ще бъде възнаграден. Феята, джуджетата, старият мъдрец или някое от благодарните за спасението си от героя животни най-често му дават вълшебен предмет, който го прави още по-силен и непобедим. Сред тези вълшебни предмети можем да открием части от облеклото (шапка, риза, ботуши, колан) и украшения (пръстен, фуркети), оръдия и оръжия (меч, тояга, гега, лък, пушка, пръчица, бастунче), най-различни чанти, съдове, части от телата на животни (косми, пера, зъби, глава, сърце), музикални инструменти (свирки, рогове, цигулки), различни предмети за всекидневна употреба (огниво, кремък, килимчета, огледала, книги, карти), напитки (вода, омайно биле), най-разнообразни плодове или вълшебната трева разковниче. Обстоятелството, че вълшебните предмети се подаряват именно от споменатите „чудесни помощници“ е съществен елемент в композицията на вълшебната приказка и обикновено бележи кулминацията в развитието на действието. Героят от вълшебните приказки е изключително обаятелен и смел, затова от отхвърлен, унизен и страдащ той се превръща в достоен победител. Преживените от него мъка, самота и огорчение не променят душевността му и той до края на приказката остава недокоснат от злото.

Във всички вълшебни приказки се изтъква магическата сила на числата три, седем и девет, което доказва непосредствената им връзка с по-ранните митове и с архаичните вярвания и заклинания на човека. Обикновено три са трудностите, които героят трябва да преодолява, трима са братята, тръгнали на път, триглава е ламята, с която те се сражават и т. н. Най-често юнакът трябва да премине през девет планини или през девет земи в десета, за да получи вълшебното средство, след което вече лесно може да се предвиди какъв ще бъде краят на приказката. Обикновено побеждава най-малкият брат, третият син в семейството, считан от всички за наивен и глупав. Той уверено върви към целта си и нито за миг не се колебае, че ще я осъществи.

Между верните му помощници, освен феи, магьосници и мъдреци, откриваме и много животни. Сред тях особено изпъква орелът или някоя друга птица, която го пренася в друго царство или му помага да излезе от долната земя на горната. Дори когато орелът е взискателен, героят е длъжен търпеливо да му осигурява всичко, което е необходимо. Други помощници, които срещаме например в българските вълшебни приказки, са крилатият кон, спасената от огъня благодарна змия, мечката, отгледала приказния герой в детството му, пощадените някога от него лисица или котарак, изпъденото поради старост куче, което се отблагодарява на новия си господар и други. Повечето от тези животни, явяващи се в ролята на „чудесни помощници“, му помагат, защото са се уверили в неговата доброта и милосърдие. Това е още една косвена характеристика на образа на приказния герой и налагаща се поука, че стореното добро никога не остава, без да бъде възнаградено.

Финалът на вълшебните приказки е винаги щастлив. Героят побеждава благодарение на проявените ум, смелост, съобразителност и всеотдайност към беззащитните. Пред него се открива перспективата за лъчезарно бъдеще и за щастлив живот, защото си ги е заслужил. Вълшебните приказки обогатяват хората, учат ги на мъдрост, дават полет на мечтите им и ги правят подобри, по-човечни и вярващи в силата на доброто.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave