В КРЪЧМАТА
   Никола Фурнаджиев
 

Омръзнаха ми твойте пусти думи 
омръзнал си ми много, дядо попе, 
в гърдите пари като смърт куршума 
и гният по хармана мойте снопи. 

Преминаха на кървави кобили 
другарите ми в страшни преизподни 
и мрат в селата, в студ и без закрила, 
разлюбени чадата ти господни. 

Ракията е бяла като гибел, 
но виждаш ли вън месеца огромен, 
той спомня туй, което вчера имах, 
и туй, което днес е кървав спомен. 

Омръзнаха ми тези пусти думи, 
омръзнал си ми много, дядо попе, 
гори, гори, гори ей тук куршума 
и вятъра развява мойте снопи.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave