Артюр Рембо
    Гласните

    А — чер, Е — бял, И — ален, Ю — зелен, О — син,
    произхода ви скрит аз ще разкрия гласни!
    А — чер корсет, мъхнат от меките атласни
    мушици, дето в зной звънят край не един

    блатист канал; Е — дим над шатри, над комин
    на параход, бял цар и глетчери прекрасни;
    И — пурпур, гъста кръв, в алкохолици сластни
    изплюта в огнен гняв от устни в блед кармин;

    Ю — люшнати вълни в зелени океани,
    в ливади, по чела на старци замечтани —
    там алхимична прах столетия горчи;

    О — пискаща тръба на пратеник господен,
    всемир от светове и ангели изброден,
    О — омега — лилав лъч в Нейните очи!

@bgmateriali.com

Изтеглиsave