ДВУБОЙ

Ние сплетохме здраво ръце, 
с тебе се счепкахме здраво. 
Кръв капе от мойто сърце, 
грохнал си ти. Тогава? - 
Един ще бъде повален, 
един ще бъде победен - 
и победеният си ти.

Не вярваш ли? Не те е страх?! - 
но аз пресметнах всеки ход, 
последния кураж събрах 
и ти ще бъдеш победен, 
разкапан, озлобен живот.

Не почваме сега, нали? 
Двубоят ни е твърде стар. 
Двубоят ни се води с жар 
от дълги дни. 
От дълги дни сме вплели здраво 
ръцете си един във друг. 
И никога не ще забравя 
жестокия ти, груб юмрук.

Във мината избухна газ. 
И въглещния пласт 
               затрупа 
петнадест човека доле. 
Затрупа 
      въглещния 
              пласт 
петнадесет 
         човешки 
               трупа. 
Един от тях 
           бях 
              аз.

Пред прага на един бордей 
дими 
   изпуснат 
          пистолет. 
Трупът полека леденей... 
И нито вик, 
          и нито шум - 
един куршум 
и после - смет. 
И колко леко... 
И без бой, 
без порив за живот, 
без глас. 
Ти спомняш ли си 
кой бе той? 
Това 
    бях 
       аз!

На мокрия паваж 
              лежи 
човек, застрелян из засада. 
Небето, заредено с взрив, 
ще падне с трясък 
                на площада. 
Човекът, който там 
                 лежи 
във локва кръв, 
е моят брат 
и в стъклените му очи 
омраза и любов 
             горят. 
Извергът, 
       мерзкият 
              стрелец, 
закри следите си 
                завчас. 
Ти спомняш ли си тоз подлец? 
Това бях 
        аз.

Но помниш ли, едно дете умря 
       в Париж на барикада. 
Едно дете 
        във бой умря 
със кървавата 
            ретроградност. 
Във жилите полека-лека 
кръвта изстива 
             като щик. 
Ала една усмивка лека 
по устните се плъзва в миг. 
И после устните синеят, 
ала в очите 
          жар гори, 
ала очите сякаш пеят: 
"Liberte cherie!"... 
Един гамен е 
           прострелен. 
Лежи скован във смъртен мраз. 
Ти спомняш ли си 
тоз гамен? 
Това бях аз!

Но помниш ли, 
           един мотор 
прониза 
      с смях 
           и оптимизъм 
мъглите, 
      дето птица даже 
не слиза 
       в влажния простор; 
един мотор с крила, които 
разсичат 
       ледната завеса, 
изменят земната орбита 
и с взрив на бензинни пари 
разчистват пътя към прогреса.

Моторът, който пее горе, 
е труд на моите ръце. 
А тази песен на мотора 
е кръв от моето сърце.

Човекът, чийто поглед верен 
                        е вперен 
                              в нервния компас, 
човекът, който 
             влезе в бой 
с мъглите, 
        с северния мраз, 
ти спомнях ли си кой 
                   бе той? 
Това бях 
        аз.

Аз съм тук 
          и там. - 
                   Навред. - 
Един работник от Тексас, 
хамалин от Алжир, 
                поет... 
Навред съм аз! 
Навред съм аз!

Как мислиш, 
         ще ли победиш, 
навъсен, мръсен, 
зъл живот? 
И аз 
    горя, 
        и ти гориш, 
и двамата 
         се къпем в пот. 
Но ти изчерпваш свойте сили, 
слабееш ти, 
          отпадаш ти. 
Затуй така жестоко жилиш, 
в предсмъртен ужас 
                 може би... 
Тогаз, 
     на твойто място, 
                    дружно, 
ще изградим със много пот 
един живот 
         желан 
              и нужен, 
и то 
    какъв живот!

@bgmateriali.com

Изтеглиsave