Аз искам да те помня все така: 
бездомна, безнадеждна и унила, 
в ръка ми вплела пламнала ръка 
и до сърце ми скръбен лик склонила. 
Градът далече тръпне в мътен дим, 
край нас, на хълма, тръпнат дървесата 
и любовта ни сякаш по е свята, 
защото трябва да се разделим. 

"В зори ще тръгна, ти в зори дойди 
и донеси ми своя взор прощален - 
да го припомня верен и печален 
в часа, когато Тя ще победи!" 
О, Морна, Морна, в буря скършен злак, 
укрий молбите, вярвай - пролетта ни 
недосънуван сън не ще остане 
и ти при мене ще се върнеш пак! 

А все по-страшно пада нощ над нас, 
чертаят мрежи прилепите в мрака, 
утеха сетна твойта немощ чака, 
а в свойта вяра сам не вярвам аз. 
И ти отпущаш пламнала ръка 
и тръгваш, поглед в тъмнината впила, 
изгубила дори за сълзи сила. - 
Аз искам да те помня все така... 
Тази любовна елегия на Дебелянов излиза за първи път в сп. "Смях", г. III, бр. 15 от 03.IX.1913 г.

Посветена е на рано загиналата от туберкулоза учителка Мара Василева-Звънчето.

* * * 

Да се завърнеш в бащината къща, 
когато вечерта смирено гасне 
и тихи пазви тиха нощ разгръща 
да приласкае скръбни и нещастни. 
Кат бреме хвърлил черната умора, 
що безутешни дни ти завещаха - 
ти с плахи стъпки да събудиш в двора 
пред гостенин очакван радост плаха. 

Да те пресрещне старата на прага 
и сложил чело на безсилно рамо, 
да чезнеш в нейната усмивка блага 
и дълго да повтаряш: мамо, мамо... 
Смирено влязъл в стаята позната, 
последна твоя пристан и заслона, 
да шъпнеш тихи думи в тишината, 
впил морен поглед в старата икона: 
аз дойдох да дочакам мирен заник, 
че мойто слънце своя път измина... 

О, скрити вопли на печелен странник, 
напразно спомнил майка и родина! 
Елегията е публикувана за първи път в сп. "Смях", г. II, бр. 64 от 19.08.1912 г.


ЕДИН УБИТ

  Той не ни е вече враг - 
живите от враговете 
бурна ги вълна помете 
нейде към отсрещний бряг. 
Ето, в хлътналия слог 
легнал е спокойно бледен 
с примирена скръб загледан 
в свода ясен и дълбок. 
И по сивата земя, 
топлена от ласки южни, 
трепкат плахи и ненужни 
с кръв напръскани писма. 
Кой е той и де е бил? 
Чий го зов при нас доведе, 
в ден на вихрени победи 
да умре непобедил? 
Клета майчина ръка, 
ти ли го в неволя черна 
с думи на любов безмерна 
утеши и приласка? 
Смешна жал, нелепа жал, 
в грохотно, жестоко време! 
Не живот ли да отнеме 
той живота свой е дал? 
И нима под вражи стяг 
готвил е за нас пощада? - 
Не, той взе, що му се пада, 
мъртвият не ни е враг! 
 
Стихотворението е открито от Георги Райчев и е публикувано за първи път в "Стихотворения", 1920 г. 

* * * 

ПОМНИШ ли, помниш ли тихия двор, 
тихия двор в белоцветните вишни? - 
Ах, не проблясвайте в моя затвор, 
жалби далечни и спомени лишни, 
моята стража е моят позор, 
моята казън са дните предишни! 

Помниш ли, помниш ли тихия двор 
шъпот и смях в белоцветните вишни? - 
Ах, не пробуждайте светлия хор, 
хорът на ангели в дните предишни - 
аз съм заключеник в мрачен затвор, 
жалби далечни и спомени лишни, 
сън е бил, сън е бил тихия двор, 
сън са били белоцветните вишни! 
Елегията е публикувана за първи път в сп. "Родно изкуство", кн. 2 от 24.11.1914 г.


СИРОТНА ПЕСЕН

  Ако загина на война, 
жал никого не ще попари - 
изгубих майка, а жена 
не найдох, нямам и другари. 
Ала сърце ми не скърби - 
приневолен живя сирака 
и за утеха може би 
смъртта в победа ще дочака. 
Познавам своя път нерад, 
богатствата ми са у мене, 
че аз съм с горести богат 
и с радости несподелени. 
Ще си отида от света - 
тъй както съм дошъл, бездомен, 
спокоен като песента, 
навяваща ненужен спомен. 

Ръкописът е намерен от Георги Райчев след смъртта на поета. Стихотворението излиза за пръв път в изданието "Стихотворения", 1920 г. 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave