• Метод 1 „Морфологичен анализ и синтез“;

• Метод 2 „Фокусни обекти;

• Метод 3 „Отрицание и признаци“;

• Метод 4 „Емпатия“.

1. Уточняване на проблема.

2. Отъждествяване с обекта.

3. Заставане на човека-обект в различни човешки пози.

4. Представяне как би изглеждал обекта в различните пози и търсене на решение на проблема.

5. Избор на случаен глагол и свързването му граматически правилно с обекта.

6. Представяне как би изглеждал обектът, реализиращ действието на глагола и търсене на решение.

7. Човекът – обект е тип „барбарон”.

8. Човекът – обект е тип „лего”.

9. Човекът – обект е тип „семейство Флинстоун”.

10.Определяне на взаимодействията на обект с човека, който го използва или обслужва.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave