1. Общи сведения.

Еластичните съединители се характеризират с това, че въртящият момент се предава посредством еластични елементи. Благодарение на това те имат добри компенсиращи възможности. Освен това имат и следните специфични свойства:

               - Притежават способността да смекчават тласъци и удари. Част от кинетичната енергия на удара се акумулира и в последствие отдава от еластичните елементи, а друга се превръща в топлина.

               - Еластичните съединители са средство за защита на механичната система от резонансни трептения.

Еластичните качества на съединителя се определят от неговата коравина.

2. Механични характеристики и изчисляване на еластични съединители.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave