Никола Вапцаров
    Завод

    Завод. Над него облаци от дим.
    Народът прост,
    животът — тежък, скучен. —
    Живот без маска и без грим —
    озъбено, свирепо куче.

    И трябва да се бориш неуморно,
    и трябва да си страшно упорит,
    за да изтръгнеш от зъбите
    на туй настръхнало,
                вбесено псе
    парченце хлеб.

    Във залите плющят каиши,
    трансмисии скриптят
    от всеки кът.
    И става толкоз душно,
    че да дишаш
    не би могъл спокойно,
    с пълна гръд.

    А недалече пролетния вятър
    люлее ниви, слънцето блести…
    Дърветата опират
                във небето,
    а сенките —
    в заводските стени.
    Но как е чуждо
                и ненужно тука,
    съвсем забравено
                това поле!
    Една ръка изхвърли на боклука
    идилиите с синьото небе.
    Защото миг на некаква заблуда,
    защото миг с размекнато сърце,
    би значело напразно да загубиш
    работните си
            жилави
                ръце.

    И този шум
            и трясък на машини
    ще трябва непременно да крещиш,
    да могат думите
                разбрано да преминат
    пространството, което те дели.
    И аз крещях години —
    цяла вечност…
    Долавях, че и другите крещят —
    машините,
        завода
            и човека
    от най-затуления
                тъмен кът.

    И този крясък стана сплав,
                        с която
    бронирахме живота си така,
    че сложиш ли му
    прът във колелата —
    ще счупиш своята ръка…

    И ти, завод, се мъчиш
    пак отгоре
    да трупаш дим и сажди
    пласт след пласт.
    Напразно! Ти ни учи да се борим —
    ще снемем ние
    слънцето при нас.

    Завод, притиснал с мъка
                        толкоз хора
    с осаждени от черен труд
                        лица,
    едно сърце във тебе неуморно
    пулсира с хиляди сърца.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave