Преобладаващата част от използваните в машиностроенето стомани се подлагат на различни видове термична обработка. При топлинното въздействие върху метала се постига целенасочено изменение на структурата, а от там и на механичните свойства. Основни параметри на всеки режим на термична обработка са скоростта на нагряване, продължителността на задържането при зададената температура и скоростта на охлаждане. 
Скоростта на нагряване се определя от топлопроводимостта на метала, размерите, масата и разположението на детайлите и др.

Температурата на нагряване за всеки вид термична обработка зависи от температурите на фазовите превръщания в твърдо състояния.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave