ЕДН на генератор се нарича величината, която се измерва с работата, извършена от страничните сили срещу силите на електричното поле за пренасяне на единица положителен заряд от единия полюс на генератора до другия. Една част от работата се използва за преодоляване на страничните сили, а останалата се отделя под форма на топлина в генератора, тъй като той има определено вътрешно съпротивление. При затваряне на веригата на генератора през волтметър с определено вътрешно съпротивление

@bgmateriali.com

Изтеглиsave